Inicijativa Ne davimo Beograd najoštrije osuđuje torturu koju komunalna policija primenjuje nad nedužnim građanima. Najnoviji slučaj u kome komunalna policajka na bahat način primenjuje silu i preti građaninu da će ga optužiti za napad na službeno lice, govori nam koliko su ovakve zloupotrebe zapravo česte, a lažne optužbe prema građanima način da se one sakriju.

U potpuno nepotrebno nasilnoj intervenciji policije, nedužni građanin je čak i opljačkan od strane službenog lica, s obzirom da su mu policajci tajno oduzeli novac koji je kod sebe imao. Zahtevamo da se ovaj slučaj istraži i odgovorni policajci kazne, a našem sugrađaninu nadoknadi šteta.

Rad komunalne policije se pokazao toliko lošim i kontraproduktivnim da je treba ukinuti, a njeno polje rada preispitati i redefinisati. Ovlašćenja, način rada i unutrašnja organizacija komunalne policije ne odgovaraju potrebama društva.

Ne može gradska služba za regulisanje komunalnog reda da bude bič za siromašne građane i građanke sa ciljem punjenja sopstvenog budžeta, niti se komunalni red može uspostaviti bez jasne strategije delovanja donete kroz široki društveni dijalog. Očito je da se ni ova pravila ne poštuju, već komunalni policajci i policajke zloupotrebljavaju svoja ovlašćenja.