Svetska zdravstvena organizacija izdala je, između ostalog, i set saveta roditeljima i starateljima koji se brinu za mentalno zdravlje svoje dece za vreme epidemije COVID 19. Sve savete i preporuke možete naći na ovom [linku], a evo dela posvećenog deci:

Pomozite deci da pronađu pozitivne načine da izraze osećanja kao što su strah ili tuga. Svako dete ima sopstveni način izražavanja emocija. Uključivanje kreativne aktivnosti poput igre i crtanja ponekad može da olakša ovaj proces. Deci će biti lakše ako mogu da izraze i saopšte svoja osećanja u bezbednom okruženju i uz podršku.

Deca treba da budu uz svoje roditelje i porodicu, ukoliko je ona bezbedna po dete; koliko god je moguće, treba izbegavati razdvajanje dece od njihovih staratelja. Ako dete mora da bude razdvojeno od svojih primarnih staratelja, pobrinite se da mu bude obezbeđena odgovarajuća alternativna zaštita te da socijalni radnik/ca (ili ekvivalent) redovno prati dete. Dalje, tokom perioda separacije obezbedite detetu redovan kontakt sa roditeljima ili starateljima, npr. telefonske/video pozive dva puta dnevno ili druge vidove komunikacije u skladu sa godinama deteta (društvene mreže).

Održavajte poznatu rutinu u svakodnevnom životu koliko god je moguće, ili napravite novu rutinu, naročito ako deca moraju da ostanu kod kuće. Obezbedite im aktivnosti (u skladu sa uzrastom) u koje mogu da budu uključeni kao i aktivnosti za učenje. Ohrabrite decu da se igraju i socijalizuju sa drugima koliko god je moguće, makar i samo unutar porodice ako je savetovan smanjen socijalni kontakt.

Uobičajeno je da deca traže veću privrženost i povezanost sa roditeljima tokom perioda krize ili stresa. Razgovarajte sa svojom decom o COVID-19 iskreno i u skladu sa njihovim godinama. Ako deca izraze svoje brige, najbolje je da im pristupite zajedno – to bi moglo da umanji njihovu anksioznost. Deca će posmatrati ponašanje i emocije odraslih, kako bi pronašli znake kako da se izbore sa svojim emocijama tokom teških perioda.

Prevod: Ljubica Šljukić
Ilustracija: www.vindobona.org