Povodom Svetskog dana autizma, Zeleno-levi front daje svoju podršku osobama sa autizmom i njihovim porodicama. Svesni smo nedostataka obrazovnog sistema, kao i sistema socijalne i zdravstvene zaštite, zbog čega smo tu za sve aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje pristupa obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti.

U obrazovnom sistemu Republike Srbije inkluzija je delimično regulisana Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ovaj zakon sadrži samo osnovne odredbe o direktom obrazovnom radu sa decom koje na opšti način definišu timove za pružanje podrške deci u predškolskim i školskim ustanovama. Pružanje podrške detetu i učeniku bi trebalo da bude u skladu sa njegovim ličnim potrebama što znači da bi osnovni princip u organizaciji usluga morala da bude individualizacija. Međutim, u praksi su brojni primeri da Republika Srbija nije spremna da u potpunosti omogući pristup obrazovanju deci sa autizmom.

„Ako bi se u obzir uzela samo slova na papiru, mogli bi da steknemo pogrešan utisak da su obrazovni sistem, sistem zdravstvene i socijalne zaštite prilagođeni deci sa autizmom. Ipak, jasno je da najveći problemi postoje u pogledu edukacije nastavnika za rad sa decom sa autizmom, kao i u nedostatku kapaciteta obrazovnih ustanova u broju defektologa, pedagoga, pedagoških asistenata, odnosno ličnih pratilaca učenika i drugih stručnih saradnika”, rekla je narodna poslanica Marina Mijatović.

Primena propisa koji regulišu obrazovanje direktno je vezana i za socijalnu politiku jer su mnoge usluge povezane i predstavljaju celinu u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naime, Republika Srbija ima obavezu da svakom detetu sa autizmom obezbedi uslove i standarde za pružanje svih usluga socijalne zaštite što podrazumeva i angažovanje ličnog pratioca. Iako je svrha angažovanja ličnog pratioca pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje, i aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti, lokalne samouprave nisu omogućile deci ovu uslugu čime im je uskraćen osnovni kvalitet života. Zbog manjkavosti u organizaciji rada lokalnih samouprava, roditelji često moraju sami da se angažuju i obuče asistente za svoju decu sa autizmom.

Nepostojanje nacionalnog registra osoba sa autizmom otežava planiranje, organizovanje i pružanje adekvatnih usluga, uključujući sve aspekte života, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Zeleno-levi front će kroz svoje programe za bolje obrazovanje, unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite uticati da se dostigne potrebni nivo individualizacije programa za decu sa autizmom. Jedan od prvih koraka ZLF-a biće formiranje registra na nacionalnom nivou, kao i da strateški pristup podrazumeva zadovoljenje svih životnih potreba. Lokalne samouprave, škole, centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove moraju biti uključene u obezbeđivanju potrebnog kvaliteta života dece sa autizmom.

Pročitaj i ovo:

ZLF: Požari na deponijama su posledica partijskog upravljanja gradom

Danas je izbio požar na deponiji u Kumodražu, koji preti da bude još jedna u nizu ekoloških katastrofa zbog nemarnog upravljanja otpadom i ignorisanja problema divljih deponija od strane vlasti. Crni dim se širi opštinom Voždovac, što ukazuje da će građani narednih dana jedva disati zbog zagađenja vazduha.