Stari savski most je funkcionalna saobraćajna veza koju dnevno koristi preko 30 hiljada vozila, a njegov istorijski značaj zaslužuje da on bude zaštićen i nazvan po učitelju Miladinu Zariću koji ga je 1944. godine spasao od razaranja.Anketa gradske vlasti u kojoj se građani pitaju gde bi trebalo premestiti Stari Savski most, pokušaj je spina i ublažavanja skandalozne činjenice da se ovaj funkcionalan most uopšte uklanja. Prvobitni plan vlasti bio je čak da se on sruši. Ipak videvši da je odluka naišla na ogroman otpor javnosti, ekipa spin majstora iz gradske vlasti odlučila se da ovaj opravdan bes javnosti relativizuje i zamuti anketom. I dok građani biraju mesto gde most treba premestiti i diskutuju o tome, oni zapravo pristaju i navikavaju se da će u gradu koji ima toliko prečih problema, jedan funkcionalan most biti srušen.

Što se tiče lokacija na kojima bi most mogao da bude premešten smatramo da je to lažna dilema koja treba da obezbedi da se oštrica nezadovoljstva uklanjanjem mosta otupi. Ipak, od ova dva rešenja ono koje gradska vlast gura, izmeštanje na park Ušće, je u mnogome lošija od one da se on izmesti na Adu. Premeštanje mosta na Ušće povlači za sobom otvaranje ugostiteljskih objekata, pa zatim parkinga i pratećih sadržaja tamo gde im mesto nije. Koliko god bila bizarna ideja o mostu na suvom, koji postaje tematski kompleks kafana, nama je važnija šteta koju će to imati po park koji se komercijalizuje i koji gubi svoju funkciju.

Ali čak ni to glasanje i anketa nije mogla da prođe bez kontroverzi. Ekipa sa Beobild foruma uspela je kontinuiranim praćenjem rezultata iznese sasvim opravdane sumnje da je anekta nameštena. Primetili su da je 80% glasova za premeštanje mosta na Ušće, ubačeno u jako kratkom vremenskom roku, u subotu 27. oktobra popodne, a zatim se razlika održavala na tačno određenom broju glasova.

Inicijativa Ne davimo Beograd smatra da Stari savski most treba da bude zaštićen zbog svog istorijskog značaja i da ponese ime Miladina Zarića, učitelja koji ga je 1944. godine spasao od razaranja i zato u potpunosti podržavamo predlog grupe „ImamoPlan“ koja je još pre pet godina ovaj predlog uputila Komisiji za spomenike i nazive ulica i trgova Grada Beograda.

Slika: N1