Gradska vlast pokušava da sakrije informacije o rebalansu budžeta Beograda koji je na dnevnom redu naredne sednice gradske skupštine. Vlast svesno sabotira dostavljanje materijala odbornicima, tako što su više hiljada papira materijala dostavljeni u nečitkom obliku i samo dva dana pre sednice.

Sabotiranje sednice pokušavaju i dodavanjem tačaka dnevnog reda bez ikakvog objašnjenja i kroz izmene akata bez argumenata. SNS i SPS su i do sada imali manir izrugavanja institucija, ali na ovoj sednici se donose izuzetno važne odluke koje će uticati na život ljudi, kao što je rebalans budžeta.

“Očigledno je da je gradska uprava izuzetno nekompetentna i neefikasna, da u prethodnih desetak godina nije ništa uradila da reši problem zagađenja, saobraćajnih gužvi, kanalizacije i dostupnosti vrtića, a kako bi to sakrila pokušava da utiša drugačije glasove i misljenja.

To čine tako što pribegavaju banalnoj taktici onemogućavanja informisane diskusije, zatrpavanja odbornika nečitljivim materijalima, neargumentovanim predlozima odluka, sakrivanjem informacija o imenovanjima i dodavanjem tačaka dnevnog reda u poslednjem trenutku. Neće im proći ni ovaj ni svaki sledeći put, jer nova opozicija je u konačno u gradu, i učinićemo sve da zajedno sa građanima onemogućimo da nastave sa svojim standardnim planom višemilionskih prevara i korupcija” izjavio je šef odborničke grupe Ne davimo Beograd i koalicije Moramo Za dobar grad, Dobrica Veselinović

Prema evidentno lošem poslovniku Skupštine grada Beograda materijali i dnevni red sednice se dostavljaju minimum sedam dana ranije svim odbornicima i odbornicama, a čak se ni ovo pravilo koje ne ostavlja dovoljno vremena za temeljnu pripremu, informisanje i uključivanje građana u odlučivanje ne poštuje. Osim što je ovo pravilo loše, postojeća vlast je do sada svaki put prekršila poslovnik slanjem dodatnog materijala odbornicama i odbornicima veče pre održavanja ili pre početka same sednice.

Pored ovoga pokret Ne davimo Beograd će na sledećoj sednici izneti niz predloga i rešenja za glavne probleme koje decenijama pritiskaju naš grad. Pored toga nastavićemo da insistiramo na efikasnijem i transpartentnijem radu institucija kako bi sve informacije došle do građana u čije ime se ove odluke i donose, a sa tim u vezi sav materijal koji smo dobili smo skenirali i učinili javno dostupnim.

Materijalima možete pristupiti na:

https://drive.google.com/drive/folders/1x5BQvrmwqzmi8sQ7ctCptuAAA_EZPzJU

Pročitaj i ovo: