Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva od uredništva Radio Televizije Srbije da izveštava o održavanju i velikom odzivu građana akciji Digni glas: Bukom protiv diktature koju su Ne davimo Beograd i Građanski front pokrenuli 26. aprila. Iako se buka iz truba, pištaljki, bubnjeva, sa zvučnika i uz lupanje šerpi može čuti u skoro svim gradovima i krajevima širom Srbije, naš javni servis odbija da u svom programu izveštava o ovom događaju.

 

Upravo je jedan od ključnih stubova režima Aleksandra Vučića, kontrola i zloupotreba medija. Zahtevamo da se RTS, kao javni servis koji pripada svim građanima, oglasi povodom ovog pitanja i zahtevamo da u svom programu izveštava o ogromnom nezadovoljstvu građana. Umesto da u svom programu, u informativnim i govornim emisijama približi gledaocima razloge zbog kojih na hiljade ljudi sa svojih prozora poziva na borbu za demokratiju, RTS ponovo zabija glavu u pesak.