Inicijativa Ne davimo Beograd, u četvrtak 31. oktobra u 18 časova, organizuje protest protiv zagađenja vazduha zahtevajući konkretne mere za rešavanje ovog ozbiljnog problema. Protestna šetnja održaće se od Skupštine Grada Beograda do Vlade Republike Srbije, gde ćemo vlastima predati set konkretnih mera koje je u vidu peticije potpisao veliki broj građana.

Peticiju možete potpisati na linku:

www.peticije.online/konkretne_mere_protiv_zagadjenja

Beograd je poslednjih dana suočen sa ozbiljnim zagađenjem. Vazduh koji udišemo sadrži koncentracije štetnih suptanci koje su višestruku veće od propisanih granica i opasne su po naše zdravlje. Naše zdravlje, zdravlje naše dece i naših najmilijih, ugroženo je nebrigom i kontinuiranim igorisanjem upozorenja, merenja i analiza koja jasno govore da se radi o ozbiljnom problemu koji se neće sam od sebe rešiti.

Podaci Svetske zdravstvene organizacije govore da u Srbiji tokom jedne godine prerano umre više od 6.000 ljudi usled izloženosti zagađenjima iz vazduha, što je neslavno drugo mesto u Evropi po broju prevremenih smrti usled zagađenja vazduha!
Kako bi se situacija sa zagađenjem vazduha poboljšala, inicijativa Ne davimo Beograd smatra da je neophodno:
1) radikalno poboljšanje javnog prevoza,
2) masovno ozelenjavanje i pošumljavanje grada,
3) promocija održive urbane mobilnosti,
4) prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije,
5) bolju kontrolu industrijskih zagađivača
6) sistematsko praćenje i izveštavanje o zagađenju vazduha,
7) odustajanje od svih štetnih projekata koji će dodatno zatrovati vazduh naših gradova, poput izgradnje spalionica
Umesto da ulažemo u rešavanje problema zagađenja, gradske vlasti planiraju izgradnju spalionice na deponiji u Vinči koja će dodatno povećati štetne materije u vazduhu. Srbija još uvek ne poseduje laboratorije za merenje koncentracija kancerogenih jedinjenja, dioksida i furana, koji nastaju prilikom spaljivanja otpada. Koliko je situacija ozbiljna govori nam i činjenica da je Evropska investiciona banka odbila da finansira ovaj projekat jer je protivan standardima na koje se Srbija obavezala u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ne samo da će nas ova spalionica trovati, već će gradjani Beograda za spaljivanje otpada platiti privatnoj kompaniji preko milijardu i sto miliona evra.
Vidimo se u četvrtak 31. oktobra u 18 časova ispred Skupštine Grada.
Pozovite prijatelje i komšije!
Čiji grad?