Umesto da se žene prilagođavaju politici čija su se pravila uspostavila i usidrila u vreme kada žene nisu imale pristup političkim institucijama, politika se mora menjati polazeći od ženske perspektive. (Principi…)

Ženska grupa inicijative NDM BGD usvojila je Principe svog rada u martu mesecu 2020., a sada se stavljaju na uvid članicama i članovima organizacije, kao i zainteresovanoj javnosti. Nekoliko meseci je prošlo pre nego što su se Principi našli na sajtu Inicijative i sad nam se čini da se pojavljuju u pravo vreme.

Posle dramatičnog kolektivnog iskustva kroz koje još uvek, sluđeni, prolazimo, kao da se u javnosti cementira osećaj bespomoćnosti i umora. Utoliko pre je razložan i energičan ženski glas Principa, kao poziv na akciju, empatiju i solidarnost, pravovremen i dragocen.

Ovo je dokument koji Ženska grupa smatra platformom svog rada u okviru Inicijative. On sažima naše razumevanje ženske perspektive u društvu, u politici, u lokalnoj zajednici. Referiramo na najznačajnije teme i probleme sa kojima se žene susreću u okruženju, izražavamo sopstvene stavove o tome kako ih treba razumevati i rešavati da bismo radili u najboljem interesu žena, a time, uverene smo, u najboljem interesu zajednice.

Inicijativa NDMBGD, kao pokret koji praktikuje demokratsku lokalnu politiku je prirodan okvir za promovisanje koncepata municipalizma i feminizacije politike koji su nam važni, na koje vam skrećemo pažnju, i o kojima želimo da razgovaramo.

Municipalizam donosi promenu u načinu bavljenja politikom – ona postaje participativna, podrazumeva saradnju, strpljivo traženje konsenzusa, međusobno poštovanje unutar građanskog političkog pokreta (imajući u vidu da pokret čine ljudi koji dele aktivizam, stavove, osećajnost), brigu za politički projekat oko kojeg se pokret okuplja, brigu za zajednicu i životnu sredinu. To je politika koja ne otuđuje ljude, nego ih povezuje. (Principi…)

Zalažući se za preraspodelu brige oko dece, starih, bolesnih, ili za ravnopravnost u partnerskim odnosima, ravnopravnost na poslu itd, delimo vrednosti sa svim ljudima kojima je stalo do društva kao zajednice ravnopravnih. Nadamo se da će i Principi, i naš rad na terenu pokazati da je borba za ženska prava uvek deo borbe za društvenu pravdu.

Možda nije suvišna ni mala istorijska perspektiva: Pre dvadeset pet vekova rodno mesto demokratije bila je polis, država – grad, koja nije prepoznavala žene i robove kao svoje građane.

Zar nije vreme za promenu?

Feminizacija politike donosi političku promenu koja je dragocena celom društvu, muškarcima, kao i ženama, pod uslovom da je zajednički ideal zajednica u kojoj ljudi ravnopravno dele prava i obaveze. (Principi…)

Principi Ženske grupe Inicijative NDMBGD dostupni su na ovom LINKU, a uskoro i u štampanoj verziji!

Poziv na komentare i predloge za izmenu teksta, kao i poziv za akcije koje su njegov logičan nastavak je otvoren! Čekamo vas!

Ženska grupa Inicijative NDM BGD
zenskagrupa@nedavimobeograd.rs

Tekst predstavljanja Principa ženske grupe incijative Ne davimo Beograd pisala Zaga Aksentijević

Pročitaj i ovo:

Lažnom brigom o radnicima i napadima na Dobricu Veselinovića, Vesić krije nesposobnost gradske vlasti

Napad Gorana Vesića i režimskih tabloida usledio je nakon što je Veselinović na svom tviteru izveštavao o kašnjenju rekonstrukcije centralnih gradskih ulica i generalno lošem i štetnom projektu gradskih vlasti zbog koga se Beograd zadužio dodatnih 20 miliona evra. Vesić je činjenicu da na gradilištu nema nikoga, pokušao da opravda brigom za radnike zbog visoke temperature, uputivši Veselinoviću niz uvreda koje su preneli režimski tabloidi. Ovaj pokušaj sakrivanja nesposobnosti gradskih vlasti iza lažne brige za radnike smatramo degutantnim izvrtanjem i nepoštovanjem za radnike.

Poručite naše nove majice

Kupovinom majice od 1200 dinara pomažete funkcionisanje inicijative Ne davimo Beograd, a ujedno i širite ideju solidarnog, slobodnog i dobrog grada za sve! Čiji grad?