Umesto da se žene prilagođavaju politici čija su se pravila uspostavila i usidrila u vreme kada žene nisu imale pristup političkim institucijama, politika se mora menjati polazeći od ženske perspektive. (Principi…)

Ženska grupa inicijative NDM BGD usvojila je Principe svog rada u martu mesecu 2020., a sada se stavljaju na uvid članicama i članovima organizacije, kao i zainteresovanoj javnosti. Nekoliko meseci je prošlo pre nego što su se Principi našli na sajtu Inicijative i sad nam se čini da se pojavljuju u pravo vreme.

Posle dramatičnog kolektivnog iskustva kroz koje još uvek, sluđeni, prolazimo, kao da se u javnosti cementira osećaj bespomoćnosti i umora. Utoliko pre je razložan i energičan ženski glas Principa, kao poziv na akciju, empatiju i solidarnost, pravovremen i dragocen.

Ovo je dokument koji Ženska grupa smatra platformom svog rada u okviru Inicijative. On sažima naše razumevanje ženske perspektive u društvu, u politici, u lokalnoj zajednici. Referiramo na najznačajnije teme i probleme sa kojima se žene susreću u okruženju, izražavamo sopstvene stavove o tome kako ih treba razumevati i rešavati da bismo radili u najboljem interesu žena, a time, uverene smo, u najboljem interesu zajednice.

Inicijativa NDMBGD, kao pokret koji praktikuje demokratsku lokalnu politiku je prirodan okvir za promovisanje koncepata municipalizma i feminizacije politike koji su nam važni, na koje vam skrećemo pažnju, i o kojima želimo da razgovaramo.

Municipalizam donosi promenu u načinu bavljenja politikom – ona postaje participativna, podrazumeva saradnju, strpljivo traženje konsenzusa, međusobno poštovanje unutar građanskog političkog pokreta (imajući u vidu da pokret čine ljudi koji dele aktivizam, stavove, osećajnost), brigu za politički projekat oko kojeg se pokret okuplja, brigu za zajednicu i životnu sredinu. To je politika koja ne otuđuje ljude, nego ih povezuje. (Principi…)

Zalažući se za preraspodelu brige oko dece, starih, bolesnih, ili za ravnopravnost u partnerskim odnosima, ravnopravnost na poslu itd, delimo vrednosti sa svim ljudima kojima je stalo do društva kao zajednice ravnopravnih. Nadamo se da će i Principi, i naš rad na terenu pokazati da je borba za ženska prava uvek deo borbe za društvenu pravdu.

Možda nije suvišna ni mala istorijska perspektiva: Pre dvadeset pet vekova rodno mesto demokratije bila je polis, država – grad, koja nije prepoznavala žene i robove kao svoje građane.

Zar nije vreme za promenu?

Feminizacija politike donosi političku promenu koja je dragocena celom društvu, muškarcima, kao i ženama, pod uslovom da je zajednički ideal zajednica u kojoj ljudi ravnopravno dele prava i obaveze. (Principi…)

Principi Ženske grupe Inicijative NDMBGD dostupni su na ovom LINKU, a uskoro i u štampanoj verziji!

Poziv na komentare i predloge za izmenu teksta, kao i poziv za akcije koje su njegov logičan nastavak je otvoren! Čekamo vas!

Ženska grupa Inicijative NDM BGD
zenskagrupa@nedavimobeograd.rs

Tekst predstavljanja Principa ženske grupe incijative Ne davimo Beograd pisala Zaga Aksentijević

Pročitaj i ovo:

Društveni pokreti u regionu, nova nada za promene i saradnju

Zeleno leve organizacije Možemo i URA, ostvarile su značajne izborne uspehe u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a inicijativa Ne davimo Beograd se svim sredstvima bori za javni interes i najavljuje veliki potencijal za početak smene vlasti u Srbiji, polazeći iz Beograda.