Predstavnici Ne davimo Beograd i nekoliko udruženja građana predali su danas Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda potpise peticije u kojoj više od 30.000 građana i građanki zahteva očuvanje Košutnjaka, kao i veliki broj primedbi na plan detaljne regulacije područja “Avala Filma” koji je bio na ranom javnom uvidu.

Uprkos pokušajima predstavnika gradske vlasti i kompanije “Avala studios” da izgradnju kompleksa predstave kao ulaganje u razvoj filmske industrije, analizom dokumentacije iz Elaborata može se zaključiti da su njihove namere da kompleks „Avala filma“ na Košutnjaku pretvore u stambeno-poslovni prostor, uz pustošenje velikog poteza Košutnjačke šume za nove sportske centre i intenzivnu izgradnju. Naime, podaci iz plana ukazuju na izgradnju skoro 420.000 m2 novog stambenog prostora i 150.000 m2 komercijalnog prostora. Šume i javne zelene površine nestaju pod ovim izmenama, i sa postojećih 34,7 hektara se svode na deset puta manju površinu od samo 3,4 hektara. Realizacija plana nanela bi štetu javnom dobru i doprinela narušavanju životne sredine u gradu u kom je vazduh ocenjen kao prekomerno zagađen, sa rastućim prosečnim temperaturama i sve češćim bujičnim poplavama, a zelene površine čine svega 18,5% ukupne teritorije grada, što je i dalje ispod evropskog proseka.

Ovaj plan u suprotnosti je i sa Programom zaštite životne sredine grada Beograda, u kom se između ostalog navodi da osnovni koncept uređenja prostora Beograda obuhvata njegov razvoj u skladu sa prirodom. Seča preko 25 hektara Košutnjačke šume nikako se ne može smatrati razvojem grada u skladu sa prirodom, već kao nerazuman i krajnje rizičan postupak.

Stručnjaci i organizacije civilnog društva zahtevaju da se odmah obustavi izrada plana detaljne regulacije kompleksa „Avala filma“ na predloženim osnovama i da se pristupi izmeni osnovnog koncepta tako što će se poštovati procedure, zakoni i planovi višeg reda, obezbediti očuvanje šuma i zelenih površina, bez promene namene zemljišta jerza to ne postoji osnov, te da se investitoru ostavi mogućnost korišćenja i investiranja u nepokretnosti u njegovom vlasništvu, bez promene vlasničke strukture nad zemljištem.

Procedura ranog javnog uvida podrazumeva prikupljanje mišljenja, primedbi i sugestija svih zainteresovanih fizičkih ili pravnih lica. O ovim primedbama komisija za planove ne zauzima stav, odnosno ne izjašnjava se direktno da li je po njima potrebno postupiti ili ne. Umesto toga, u izveštaju o obavljenom ranom javnom uvidu daje određene smernice obrađivaču za dalji rad na izradi planskog dokumenta. Izveštaj se ne objavljuje javno, ali se može dobiti na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ne davimo Beograd će ispratiti sve aspekte donošenja ovog plana, pa iako komisija nije u obavezi da vam odgovori, sve informacije koje budemo uspeli da saznamo objavićemo na našem sajtu.

Kako bismo i nakon podnošenja primedbi nastavili sa borbom za očuvanje ove veoma značajne gradske šume i prirodnog dobra, Ne davimo Beograd vas poziva da podržite “Inicijativu za odbranu Košutnjaka”. U planu su javni događaji i akcije o kojima ćemo vas obaveštavati preko kontakta koji ostavite u formularu: https://www.peticije.online/inicijativa_za_odbranu_kosutnjaka

Pročitaj i ovo:

Društveni pokreti u regionu, nova nada za promene i saradnju

Zeleno leve organizacije Možemo i URA, ostvarile su značajne izborne uspehe u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a inicijativa Ne davimo Beograd se svim sredstvima bori za javni interes i najavljuje veliki potencijal za početak smene vlasti u Srbiji, polazeći iz Beograda.