Sinoć je ceo Beograd ponovo mogao da vidi i oseti dim u vazduhu. Brojni građani obratili su nam se i žalili na neprijatan miris spaljene plastike ili gume. Pored neprijatnog mirisa, mnogi su nam rekli da imaju problema s disanjem. Uprkos vanrednoj situaciji, nije bilo nikakve reakcije nadležnih službi. Putem društvenih mreža saznali smo da je najverovatniji izvor najnovijeg zagađenja vazduha požar na deponiji u Vinči. Spaljivanje otpada poput plastike oslobađa opasna jedinjenja koja izazivaju kancer u vazduh (npr. dioksin i furan), a grad Beograd nema mogućnost da te materije detektuje i izmeri njihovu koncentraciju.

Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva od nadležnih službi da prestanu da ćute i podele informacije koje su od značaja za zdravlje građana Beograda. Posebno u situaciji vanredne opasnosti kakva je bila juče dok je gorela deponija u Vinči

Iako su gradske vlasti svesne ovog problema, umesto konkretnog rešenja oni nude umanjivanje problema i lažna obećanja. Njihova genijalna ideja za rešenje požara je još spaljivanja otpada! Sanacija deponije je neophodna, ali izgradnja spalionice, koja će koštati preko milijardu i sto miliona evra, sigurno nije. Mnogi gradovi u Evropi, poput Ljubljane, opredelili su se sistem upravljanja otpadom koji se temelji na konceptu nula otpada (tzv. Zero waste). Inicijativa Ne davimo Beograd se zalaže za uspostavljanje zaokruženog sistema za upravljanje komunalnim otpadom koji maksimalno ekonomski iskorišćava ovaj resurs, smanjuje zagađenje i obezbeđuje radna mesta. Ovaj plan potpuno isključuje spalionicu i upliv privatnog sektora u komunalne delatnosti, a građanima nudi ekološki prihvatljiv, održiv i društveno isplatljiviji model od trenutno postojećeg sistema, a posebno od ovog predloženog koji ceo koncept podređuje zaradi jednog investitora.