Poslanice i poslanici Zeleno-levog fronta traže savetnike ili savetnice koji će nam pomagati u radu u Narodnoj skupštini.

Zeleno-levi front traži stručnu, istraživačku, tehničku i operativnu podršku u pripremama za plenarne sednice, rad u odborima i u poslaničkoj grupi.

Ovaj poziv podrazumeva poslove kao što su analiza predloga zakona, pomoć u pripremi amandmana, identifikaciji i obradi tema od javnog značaja u cilju pripreme predloga akata i bolje pripreme za vršenje nadzorne funkcije nad radom Vlade kroz poslanička pitanja, traženje informacija i obaveštenja od Vlade, pripremu za sednice i javna slušanja odbora, pa sve do pomoći u vršenju naše predstavničke funkcije, tokom koje se sastajemo sa građanima i građankama i organizacijama civilnog društva, i organizujemo događaje u Skupštini i van nje.

Tražimo diplomce ili studente i studentkinje završnih godina fakulteta društvenih nauka koji žele da doprinesu radu Zeleno-levog fronta u Narodnoj skupštini. S tim u vezi, vrednovaćemo poznavanje rada Narodne skupštine i političkog sistema u Srbiji, poznavanje jedne ili više tema relevantnih za rad Zeleno-levog fronta (životna sredina, zelena ekonomija, budžetski sistem, politike solidarnosti, ljudska prava, obrazovanje), iskustvo u sprovođenju istraživanja, analizi podataka i izradi izveštaja, kao i sposobnost efikasnog upravljanja sopstvenim vremenom kako biste ispunili radne zadatke u zadatim rokovima, koji su ponekad kratki.

Ova pozicija će biti plaćena, a podrazumeva kombinaciju rada u prostorijama Zeleno-levog fronta, rada na daljinu, i rada u Skupštini.

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove i zainteresovani ste za ovu priliku, molimo vas da do petka 25. avgusta 2023. u 23:59h, na email Savetnika u poslaničkoj grupi Marka Vujačića [email protected] pošaljete CV, kontakt adresu, email i telefon, i ukratko napišete vašu ličnu i profesionalnu motivaciju da se pridružite timu Zeleno-levog fronta u Narodnoj skupštini (ne duže od jedne kucane strane u Wordu).

Vaši,
Radomir Lazović
Biljana Đorđević
Robert Kozma
Jelena Jerinić
Đorđe Pavićević

Pročitaj i ovo: