Politika privatnosti udruženja Ne davimo Beograd

Ne davimo Beograd poštuje vašu privatnost i obavezuje se da će čuvati vaše lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim važećim zakonima.

Kada prikupljamo vaše lične podatke, to radimo samo u svrhu koju smo vam prethodno objasnili i koja je u skladu sa našim političkim ciljevima i delovanjem. Prikupljamo vaše lične podatke samo u meri u kojoj su neophodni i uvek ćemo vas obavestiti o svrsi prikupljanja, kao i o vremenskom periodu u kojem će biti čuvani.

Ne delimo vaše lične podatke sa trećim stranama, osim u slučajevima kada to zahteva zakon. Ukoliko se dogodi da vaše podatke delimo sa trećim stranama, preduzećemo sve neophodne mere kako bi osigurali da su vaši podaci zaštićeni.

Sva lica koja obrađuju lične podatke u ime udruženja Ne davimo Beograd su obavezana da čuvaju poverljivost i sigurnost tih podataka. Osim toga, svako lice koje obrađuje lične podatke ima i potpisan dokument kojim se obavezuje na poštovanje odredbi definisanih zakonom.

Imate pravo da nam se obratite u svakom trenutku ukoliko želite da saznate koje podatke o vama posedujemo, da li su ispravni i da li smo ih prikupili na zakonit način. Takođe, imate pravo da zatražite brisanje ili ispravku vaših ličnih podataka.

Sve promene u politici privatnosti biće objavljene na našoj zvaničnoj internet stranici, kako bi svi naši korisnici mogli da budu obavešteni o tome.

Za sve dodatne informacije ili pitanja vezana za politiku privatnosti udruženja Ne davimo Beograd, molimo vas da nas kontaktirate putem naše internet stranice ili e-pošte.

Svrha prikupljanja podataka

Svrha ovog dokumenta je da definiše svrhu prikupljanja podataka od strane udruženja Ne davimo Beograd. Kao politički pokret koji se bori za demokratska prava i bolji kvalitet života građana Beograda, Ne davimo Beograd prikuplja određene informacije o svojim pristalicama, donatorima, volonterima i drugim korisnicima radi unapređenja svojih aktivnosti.

Prikupljanje podataka od strane Ne davimo Beograd obuhvata, ali nije ograničeno na, informacije koje se dobijaju kada se korisnici prijavljuju za dobijanje informacija o aktivnostima organizacije, učestvuju u događajima, doniraju sredstva ili se prijavljuju za volonterski rad. Ove informacije uključuju, ali nisu ograničene na, ime, prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, informacije o donacijama i volonterskom radu.

Svi prikupljeni podaci će se koristiti isključivo u svrhu za koju su prikupljeni, a to je informisanje pristalica o aktivnostima Ne davimo Beograda, pozivanje na učešće u aktivnostima i događajima organizacije, zahvaljivanje donatorima i volonterima, kao i za internu upotrebu i analize za unapređenje aktivnosti organizacije.

Ne davimo Beograd se obavezuje da će sve prikupljene podatke čuvati u strogoj tajnosti i koristiti ih samo u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni. Podaci se neće deliti sa trećim stranama bez prethodne pismene saglasnosti korisnika, osim ako to nalažu zakonske obaveze.

Korisnici imaju pravo da u svakom trenutku zatraže uvid u svoje lične podatke koji su prikupljeni od strane Ne davimo Beograd, kao i da zahtevaju njihovo brisanje ili ispravku ako su netačni ili nepotpuni.

Ovim dokumentom se obezbeđuje transparentnost u prikupljanju podataka od strane Ne davimo Beograda i potvrđuje naša obaveza da zaštitimo privatnost i poverljivost podataka naših korisnika.

Tip i vrste podataka koje skupljamo

Ne davimo Beograd prikuplja različite vrste podataka o svojim članovima, donatorima i korisnicima, zavisno od konteksta prikupljanja podataka i načinu korišćenja usluga. Neki od primera vrsta podataka koje možemo da prikupljamo su:

 • Osobni podaci: Ime, prezime, adresa, datum rođenja, kontakt podaci (e-pošta, broj telefona), glasačko mesto i slično.
 • Podaci o aktivnostima: Podaci o članstvu, učešću u aktivnostima i kampanjama, podaci o glasanju i slično.
 • Financijski podaci: Podaci o donacijama, načinu plaćanja i slično.
 • Podaci o korišćenju web stranice: Informacije o pretraživaču i uređaju koji se koriste za pristup web stranici, zabeležene aktivnosti i interakcije na web stranici, podaci o kolačićima i slično.
 • Podaci o društvenim mrežama: Informacije o profilima na društvenim mrežama koje su korisnici povezali sa Ne davimo Beograd nalozima na društvenim mrežama, podaci o aktivnostima i interakcijama na društvenim mrežama i slično.

Ova lista nije iscrpna i može se proširiti zavisno od konteksta prikupljanja podataka i korišćenja usluga.

Rok čuvanja podataka

Rok čuvanja podataka zavisi od vrsti podataka koje prikupljamo. Ne davimo Beograd će čuvati vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno da bi se ispunile svrhe za koje su podaci prikupljeni, osim ako zakon ne propisuje drugačije. Ukoliko više ne postoji potreba za čuvanjem vaših podataka, oni će biti trajno uklonjeni.

Neki primeri rokova čuvanja podataka u Ne davimo Beograd uključuju:

 • Imena, adrese e-pošte i druge kontaktne podatke prikupljene tokom prijave za primanje našeg newslettera bit će čuvani sve dok korisnik ne odustane od primanja newslettera.
 • Podaci prikupljeni putem našeg obrasca za prijavu volontera ili članova će biti čuvani dok članovi ili volonteri ne povuku svoju prijavu.
 • Podaci o transakcijama, uključujući podatke o plaćanju i transakcije na web stranici bit će čuvani za vreme potrebno za obradu transakcije i osiguravanje financijske evidencije. NDMBGD neće čuvati podatke o kartičnim plaćanjima i brojevima računa.

Napomena: Ovi primeri nisu iscrpni i mogu se primenjivati drugi rokovi čuvanja podataka u određenim situacijama.

Zahtev za brisanje podatka o ličnosti

Procedura za zahtev za brisanje podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) za Ne davimo Beograd je sledeća:

Korisnik koji želi da podnese zahtev za brisanje podataka o ličnosti treba da pošalje pisani zahtev putem e-pošte ili poštom na adresu sedišta političkog pokreta Ne davimo Beograd.

    U zahtevu, korisnik treba da navede sledeće informacije:

 • Ime i prezime;
 • Kontakt informacije (adresa, e-mail, broj telefona);
 • Konkretni podaci koje želi da budu obrisani;
 • Razlog za brisanje podataka (opciono)
 • Datum i potpis.

Ne davimo Beograd će proveriti i potvrditi identitet korisnika koji podnosi zahtev, a zatim će preduzeti sve potrebne korake kako bi se odgovorilo na zahtev u roku od 15 dana.

Ako je zahtev opravdan, Ne davimo Beograd će obrisati sve podatke o ličnosti korisnika koji su navedeni u zahtevu.

Ako Ne davimo Beograd nije u mogućnosti da obriše sve podatke o ličnosti korisnika, obavestiće će korisnika o razlozima zbog kojih ne može udovoljiti zahtevu.

Ukoliko korisnik nije zadovoljan odgovorom ili postupanjem udruženja Ne davimo Beograd, može se obratiti Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa zakonom.

Napomena: Ne davimo Beograd će poštovati zakonske obaveze i pravila o čuvanju podataka o ličnosti, te će izbrisati podatke o ličnosti korisnika u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Slučajevi u kojima zakon zahteva deljenje podataka

Rukovalac podataka o ličnosti može deliti te podatke sa trećim licima, ali samo pod uslovima utvrđenim u ovom članu. Rukovalac je dužan da preduzme sve neophodne i potrebne mere kako bi se podaci o ličnosti obrađivali i obezbedili u skladu sa zakonom i drugim propisima. Rukovalac može angažovati treće lice, u svojstvu pružaoca usluga i obrađivača podataka o ličnosti, da vrši pojedine radnje obrade podataka o ličnosti u ime Rukovaoca (na primer, Rukovalac može angažovati pružaoca usluga hostinga ili CRM implementacije). U ovim slučajevima, mogu se ustupiti samo oni podaci koji su neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, a obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. Uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka bliže se uređuju ugovorom između Rukovaoca i obrađivača.

Rukovalac je dužan da podatke o ličnosti ustupi državnim organima i organizacijama, u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima i nadležnostima tih organa i organizacija i njihovih službenih lica (na primer, pravosudni organi, inspekcijski i drugi nadzorno-kontrolni organi i dr). Rukovalac može, u sklopu međunarodne saradnje, da iznosi podatke o ličnosti iz Republike Srbije, u skladu sa zakonom i drugim propisom. Udruženje je dužno da ispuni sve zakonske obaveze u vezi sa deljenjem podataka o ličnosti i da poštuje prava i interese osoba čiji se podaci obrađuju.

Izjava o kolačićima

Izjava o kolačićima (Cookies) za web stranicu političkog pokreta “Ne davimo Beograd”

Kako bismo Vam osigurali što bolje korisničko iskustvo na našoj web stranici, koristimo kolačiće (cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (računar, mobilni telefon, tablet) kada posećujete web stranicu. Oni omogućuju da web stranica pamti vaše radnje i podešavanja (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih preferencija prikaza) tokom vremena, pa ih nije potrebno ponovo unositi svaki put kada se vratite na stranicu ili prelazite sa jedne stranice na drugu.

Ne davimo Beograd koristi sledeće vrste kolačića:

Osnovni kolačići: Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sistemu. Postavljeni samo kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtev za uslugom, kao što su podešavanje privatnosti, prijava za članstvo ili ispunjavanje formulara za podršku. Možete postaviti vaš pretraživač da blokira ove kolačiće, ali tada neki delovi stranice neće raditi.

Funkcionalni kolačići: Ovi kolačići omogućavaju web stranici da pruža poboljšanu funkcionalnost i personalizaciju. Mogu se postaviti od strane NDMBGD ili spoljnih pružaoca usluga čije usluga koristite na našoj web stranici. Ako ne dopustite ove kolačiće, neke ili sve ove usluge možda neće pravilno funkcionisati.

Analitički kolačići: Ovi kolačići omogućavaju da pratimo broj posetilaca i izvore prometa kako bismo mogli da merimo i poboljšavamo funkcionisanje naše web stranice. Analitički kolačići nam pomažu u razumevanju koji su sadržaji najpopularniji i kako posetioci koriste našu web stranicu.

Marketinški kolačići: Ovi kolačići se koriste za praćenje vaših interakcija s web stranicom.  Ovi kolačići koriste se za prikupljanje informacija o vašim pregledima i klikovima na našoj web stranici. To nam pomaže da vam prikažemo relevantne oglase koji bi vas mogli zanimati.

Ukoliko ne želite da se kolačići pohranjuju na vašem uređaju, možete ih odbiti ili izbrisati u podešavanjima svog pretraživača. Međutim, imajte na umu da se time može uticati na funkcionalnost web stranice i neke funkcionalnosti možda neće raditi ispravno.

Ne davimo Beograd ne prodaje vaše lične podatke trećim stranama niti ih deli sa njima. Više informacija o našoj politici privatnosti možete pronaći na našoj web stranici.