Pravni tim inicijative Ne davimo Beograd, nezadovoljan odlukama Upravnog suda, a smatrajući da je izborni postupak koji čini esenciju demokratske vlasti ugrožen – kako praksom vođenja takozvanih „paralelnih spiskova“ tako i odbijanjem Upravnog suda i Gradske izborne komisije da sankcionišu takvu praksu, uložio je Ustavnu žalbu na odluku Upravnog suda u predmetu Už. 91/17.
Konkretno, radi se o slučaju na biračkom mestu Zvezdara 66 na izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda održanim 04.03.2018. godine na kome je došlo i do fizičkog nasilja pošto je jedan od članova biračkog odbora uhvaćen prilikom vođenja evidencije o biračima koji su glasali.
Takva praksa je primećena na nekoliko stotina biračkih mesta tako da se može govoriti o organizovanoj i izuzetno skupoj akciji. Takođe, ista praksa je primećena i na ponovljenim izborima na 4 biračka mesta na GO Stari Grad kada je stranka koja je istu sprovela ostvarila nekoliko puta bolji rezultat nego u prethodnom krugu izbora.
Opasnost takve prakse je u tome što ona faktički ozakonjuje kupovinu glasova paketima prehrambenih i higijenskih proizvoda, novcem ili prostim ucenjivanjem birača da će oni ili njihovi bližnji izgubiti posao ukoliko ne glasaju za ucenjivača.
Gradska izborna komisija i Upravni sud su se oglušile o sve prigovore i žalbe uložene u vezi tih izbornih nepravilnosti, propustivši tako da zaštite izborna prava građana.
Ovim su ugroženi država, slobode i prava građana, demokratija te Ustav i zakoni Republike Srbije i Inicijativa će koristiti sva pravna sredstva da zaštiti prava građana Srbije.