Konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije zakazana je za ponedeljak 1. avgust. Ne davimo Beograd će u Narodnoj skupštini delovati u samostalnom poslaničkom klubu pod nazivom „Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd, MORAMO”, koji će činiti pet narodnih poslanika i poslanica, i to:

* dr Biljana Đorđević, docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu,

* dr Jelena Jerinić, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu,

* dr Đorđe Pavićević, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu,

* Robert Kozma, politikolog i

* Radomir Lazović, radnik u kulturi.

Šef poslaničkog kluba biće Radomir Lazović, a zamenica šefa Biljana Đorđević.

Poslanički klub delovaće samostalno, ali u komunikaciji i koordinaciji sa koalicionim partnerima u okviru koalicije MORAMO. Samostalni nastup nam, prema poslovniku, donosi više vremena za debatu i govore u toku skupštinskih zasedanja.

Poslanički klub “Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd, MORAMO” će u parlamentu delovati opoziciono i nikakva saradnja sa SNS, SPS i onima koji ih podržavaju nije moguća.

Bićemo otvoreni za tehničku saradnju sa svim opozicionim grupama, a za programsku, sa onim koje su nam ideološki bliske ili sa kojima imamo programsko slaganje po specifičnim pitanjima.

Strategija delovanja u Skupštini biće usmerena na korišćenje svih dostupnih institucionalnih mehanizama sa ciljem a) vršenja pritiska na režim kako bi delovao u zakonskim okvirima i kako bi se na taj način suzila samovolja vladajuće koalicije i sa ciljem b) promovisanja programskih rešenja i politika Ne davimo Beograd, odnosno skretanja pažnje na životne probleme građana.

Mehanizmi koje ćemo koristiti su 1) rasprave na sednicama, rad u odborima i poslanička pitanja, 2) inicijative za formiranje anketnih odbora za razrešenje afera, 3) javna slušanja za prikupljanje informacija, 4) obaveštavanje javnosti o radu skupštine, 5) pokretanje postupaka za za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

Naši narodni poslanici učestvovaće u radu skupštinskih tela, odbora i skupštinskih delegacija. Prema pravilima rada parlamenta, svim poslaničkim klubovima pripadaju mesta članova i zamenika članova onoliko skupštinskih odbora i delegacija koliko procenata mandata u Skupštini imaju. Na trodnevnim konsultacijama koje su upravo završene, dogovoreno je da naš klub ima 7 članova i zamenika članova odbora i jednu zamenicu predsednika odbora i to Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Zastupljenost u Skupštinskim delegacijama biće dodatno dogovorena u narednim danima.

Odbori u čijem radu ćemo učestvovati su:

1) Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

2) Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

3) Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

4) Odbor za evropske integracije

5) Odbor za zaštitu životne sredine

6) Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

7) Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

+ Odbor za prava deteta, u čijem radu učestvuju sve poslaničke grupe

Glavne teme koje će naš poslanički klub pokretati su: borba protiv ekonomskih i socijalnih nejednakosti, zaštita prava radnika i radnica, ženska prava, obrazovanje, decentralizacija države i demokratizacija društva, zaštita javnih dobara i javnih resursa, zaštita prirodnih dobara, čist vazduh, voda i borba protiv klimatskih promena koje nam svakodnevno ugrožavaju kvalitet života.

Poslanički klub će imati stalnu komunikaciju sa medijima jer nam je stalo da unapredimo javnost rada Skupštine, ali još važnije, imaće stalnu i direktnu komunikaciju sa građanima i građankama. Stvorićemo platformu za stalnu komunikaciju, slanje predloga i organizovati redovne susrete sa građanima širom Srbije i slušati njihove predloge i kritike, npr. održavajući redovna “otvorena vrata” u prostorijama Narodne skupštine, ali i koristeći druge mehanizme. Takođe, poslanički klub će imati redovnu komunikaciju sa članovima i članicama pokreta Ne davimo Beograd i buduće političke partije.

Nadamo se da ćemo opravdati vaše poverenje i podršku i da ćemo na pravi način zastupati interese građana.

Narodni poslanici koji čine “Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd, MORAMO”


Ne davimo Beograd će u Narodnoj skupštini delovati u samostalnom poslaničkom klubu koji će činiti pet narodnih poslanika i poslanica, i to:

dr Biljana Đorđević
Biljana Đorđević je politikološkinja i docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde predaje kurseve iz oblasti savremenih političkih teorija. Oblast njenog akademskog i aktivističkog istraživanja i delovanja su savremene teorije demokratije, aktivističko građanstvo, politička etika migracija, veza demokratije i feminizma, i socijalni konstitucionalizam. Članica je Predsedništva Udruženja za političke nauke Srbije i Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, Upravnog odbora A11 – inicijative za ekonomska i socijalna prava, Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA i međunarodnog opservatorijuma municipalizma – Minim.

Kontakt: [email protected]

dr Jelena Jerinić
Jelena Jerinić je vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Predaje ustavno pravo, upravno pravo i pravo lokalne samouprave. Članica je Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi Saveta Evrope. Članica je Pravnog tima Ne davimo Beograd.

Kontakt: [email protected]

dr Đorđe Pavićević
Đorđe Pavićević je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Prof. Pavićević predaje predmete iz oblasti savremene političke teorije na sva tri nivoa studija. Jedan je od akademskih radnika koji uzima aktivno učešće u političkim i društvenim dešavanjima u zemlji i u Beogradu. U pokretu Ne davimo Beograd angažovan je kao koordinator Političkog saveta.

Kontakt: [email protected]

Robert Kozma
Robert Kozma je rođen 1983. godine u Subotici. Diplomirao je politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Centralno-evropskom univerzitetu u Budmipešti. U proteklih deset godina osmišljava i sprovodi programe interkulturnog obrazovanja i obrazovanja za demokratiju. U pokretu Ne Davimo Beograd je od samog osnivanja, a najviše je angažovan u radu Grupe za obrazovanje i istovremeno na razvijanju savezništva sa sličnim inicijativama i pokretima u Srbiji.

Kontakt: [email protected]

Radomir Lazović
Radomir Lazović je rođen 1980. godine u Beogradu. Aktivan je u civilnom sektoru više od 12 godina radeći u Institutu za urbane politike, u oblasti kulturnih politika; participacije građana u donošenju odluka o razvoju grada; građanskih, političkih i socijalnih prava; demokratskih inovacija i medija. Učestvovao je u pokretanju više inicijativa (kao što su Ulična galerija, Inex fim, Bioskopi: Povratak otpisanih, Okupacija bioskopa Zvezda) koji se zalažu za inovativnu upotrebu javnih prostora, pravično upravljanje resursima, transformaciju javnih usluga i pravedno, solidarno i demokratsko društvo. Od 2015. do 2017. bio je predsednik upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.

Kontakt: [email protected]

Pročitaj i ovo:

Šapić već dvadeset dana ne može da popravi jednu cev

Velika rupa nastala nakon pucanja magistralnog cevovoda u ulici 27. marta još uvek nije sanirana. Naime, prošlo je već 20 dana od kada je došlo do pucanja cevi i velike poplave u tek rekonstruisanom “Zelenom bulevaru”, a da nadležne službe ne mogu da završe sanaciju ove ulice.

Privatizacija Savskog nasipa i nebriga o njemu: Koliko košta pogled na Savu?

Ukoliko želite da Vaš pogled ode dalje od brane i nagomilanog đubreta i potencijalno se pruži samo na površinu reke, neophodno je da budete gosti nekih od ugostiteljskih objekata ili privatno iznajmite neki od splavova. Preostalih 407m slobodnog pogleda na reku rasparčano je na manje delove koje možete pronaći između usko zbijenih plovnih objekata.