Poslanici Zeleno-levog kluba tražili su smenu prof. dr. Marka Atlagića na mestu predsednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo na današnjoj sednici tog odbora. Pročitajte obrazloženje naših poslanika zbog čega bi sve Atlagić trebalo da bude smenjen:

  1. Predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je rad Odbora sveo na servisiranje Vlade, i propustio da na dnevni red stavi rasprave o problemima koji opterećuju oblast obrazovanja, što je u suprotnosti sa onim što je najavljivao na početku svog mandata. U dosadašnjem radu, od 20 tačaka dnevnog reda, na deset održanih sednica, 17 tačaka se odnosilo na potvrđivanje sporazuma koje je predložila vlada i razmatranje periodičnih izveštaja vlade, jedna na razmatranje budžeta i dve na formiranje pododbora. Podsećamo da Narodna skupština, preko odbora, vrši kontrolnu funkciju koja se ne vrši samo razmatranjem periodičnih tehničkih izveštaja ministarstava.

  2. Predsednik Odbora nije stavljao na dnevni red, ili je opstruirao raspravu, zahteve koji su podnosili članovi Odbora a koji su se ticali problema od javnog interesa. U ovom pogledu Odbor nije zauzeo nezavisan stav ni o jednom od pitanja koja su bila u fokusu javnosti od početka rada Narodne skupštine u Trinaestom sazivu 1. avgusta 2022. godine, kao što su: izmena udžbenika biologije, nasilje u školama, nasilje na univerzitetu i, konačno, tragedija zbog koje je i ministar Ružić podneo ostavku, masovno ubistvo u školi „Vladislav Ribnikar” i mere vlade u ovom slučaju. Štaviše, odbio je, u suprotnosti sa odredbama Poslovnika Narodne skupštine, da zakaže sednicu Odbora o merama Vlade Srbije koje su donete nakon tragedije u školi „Vladislav Robnikar”, a koji je uredno podnet na zahtev trećine članova odbora.

  3. Odbor nije održao ni jedno od serije najaljenih javnih slušanja o temama od javnog interesa, što je mehanizam Odbora prepoznat u Poslovniku Narodne skupštine, a kojim se omogućava da se u rad Narodne skupštine uključe stručnjaci i najšira javnost, kako bi se raspravljalo o pristupima i politikama u oblastima obrazovanja, nauke, tehnološkog razvoja i informatičkog društva, a čiji nadrzor je u delogrugu rada Odbora.

  4. Predednik Odbora je svojim nastupima plenumu sednica Narodne skupštine u svim sazivima u kojima je učestvovao pozivao na progone i hapšenje profesora univerziteta, pokazao nepoštovanje i nerazumevanje autonomije univerziteta koju bi trebalo da štiti. Na devetoj sednici Odbora Predsednik je imao dosta razumevanja za nasilne akcije radikalnih organizacija prema nastavnicima FPN, što se može videti na snimku sa sednice odbora (http://217.26.67.44/filesnsrs/odbor/odbor2023050810.mp4, 4:15 i dalje).

  5. Odbor na 11. sednici nije na dnevni red stavio pravovremeno dostavljen  predlog za dopunu dnevnog reda sa predlogom za razrešenje predsedika odbora čime je grubo narušena procedura. Predlog je na pisarnicu predat tri dana pre početka sednice odbora, 23.06.2023. i zaveden je pod rednim brojem 06-124. Ovaj predlog nije uključen ni u dnevni red 12. sednice Odbora za za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

Sve ovo su stavovi, vrednosti i ponašanja koje je teško povezati sa funkcijom predsednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, ali i kojima se vređa dostojanstvo Narodne skupštine i unižava njen ugled kao najznačajnije demokratske institucije ovog društva, a zbog čega Odbor donosi odluku o razrešenju predsednika Odbora.”

Pročitaj i ovo:

ZLF: Požari na deponijama su posledica partijskog upravljanja gradom

Danas je izbio požar na deponiji u Kumodražu, koji preti da bude još jedna u nizu ekoloških katastrofa zbog nemarnog upravljanja otpadom i ignorisanja problema divljih deponija od strane vlasti. Crni dim se širi opštinom Voždovac, što ukazuje da će građani narednih dana jedva disati zbog zagađenja vazduha.