Иницијатива Не давимо Београд противи се и осуђује избацивање удружења Апс Арт из простора месне заједнице “Студентски град” на Новом Београду у којем преко 6 година води позориште намењено угроженим друштвеним групама и локалној заједници. Уместо да помогне и подржи рад ове и сличних организација, и да месне заједнице отвори за нове активности и успостави јасан критеријум по коме различити програми за грађане могу оживети овакве просторе за добро свих грађана, општина Нови Београд их затвара, закључава и комерцијализује.

Удружење „Апс Арт“ већ годинама уназад програме активно посвећује угроженим друштвеним групама, локалној заједници и широкој публици, стварајући суштински дијалог између њих, кроз савремене партиципативне методе и уметничким и хуманитарним радом прави позитивне промене у свом окружењу.

Од запуштене сале месне заједнице Студентски град сопственим улагањима у протеклих неколико година направили су место за рад, истраживање и стварање у области ангажоване извођачке уметности. Направили су прави локални културни центар независне културе који одговара потребама децентрализованог града. Одлуком општине Нови Београд присиљени су да напусте овај простор без икаквог образложења и могућности даљег дијалога.

Иницијатива Не давимо Београд сматра да питање коришћења заједничких простора јесте питање свих нас који на те просторе имамо право, они не смеју бити партијски плен и не смеју нам бити доступни само онда када смо у могућности да их платимо по комерцијалној цени. А поготово нам морају бити на располагању онда када се успостваљене праксе устале, постану део заједнице и када доприносе развоју културних потреба и навика, образовању становништва и друштвеној еманципацији. Посебно уколико такве иницијативе настају „на сопствени погон“, развијајући се органски и одговарајући на друштвене проблеме и питања најугроженијих и маргинализованих заједница.

Иницијатива Не давимо Београд најоштрије осуђује овакву врсту приватизовања заједничких простора и самосталног одлучивања о њиховој (пре)намени у циљу остваривања личних и политичких интереса, а са последицама које трајно девастирају систем вредности заснован на удруживању, солидарности и потреби да промене свакодневно омогућавамо.