Na današnji dan pre 75 godina, a nakon više od 1200 dana pod okupacijom, oslobođen je Beograd. Uz velike napore i brojne žrtve i hrabrost boraca i borkinja jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije i Crvene armije, te samoorganizovanih građana i građanki samog Beograda, kao što je bio spasilac Savskog mosta Miladin Zarić, Beograd je postao slobodan grad.

Sedamdeset pet godina kasnije, Beograd je porobljen i otuđen od strane gradskih moćnika i kriminalne političke elite, koja na sličan okupatorski način uništava Srbiju. Obespravljenima i siromašnima se ruše kuće i otimaju domovi ukoliko stoje na putu lažnog progresa, dok nasipe krase vodene, šljašteće kuće nedodirljivih okupatora javnog interesa, a gradski prevoz jedva da funcioniše. Na drugoj obali Save niče zabranjeni grad izmišljenog investitora finansiran direktno iz republičkog budžeta, a loše ili nimalo plaćeni radnici stradaju na nezaštićenim građevinskim objektima podobnih investitora. Grad je razrušen beskonačnim i besmislenim radovima, podgrejanim dobro podmazanim tenderima i ogromnim zaduženjima na teret njegovih stanovnika. Vazduh je zagađen, vode su zamućene otpadom, a smeće ćemo spaljivati u visokim pećima. Komunalna policija maltretira građane i građanke, dok komunalni nered cveta na višim nivoima. Grad Beograd ima izmišljenog gradonačelnika i kaznenog upravitelja grada na poziciji zamenika gradonačelnika.

Sedamdeset pet godina kasnije, Beograd nije slobodan. Ovaj dan nas podseća da borba za slobodan grad mora biti svakodnevna, na svim frontovima. Ne smemo biti robovi u sopstvenoj državi, a sloboda se mora osvojiti na vrednostima antifašizma, solidarnosti, jednakosti i demokratičnosti. Ovaj grad zaslužuje da ga ponovo oslobodimo.

Smrt fašizmu – sloboda narodu! Oslobodimo Beograd!