Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da prestane da traži načine da zaobiđe zakone, urbanističke propise, međunarodnu i domaću stručnu javnosti i veliku većinu građana koji nedvosmisleno govore da je gondola na Kalemegdanu nepotrebna i štetna.

Vrhovni kasacioni sud odbio je zahtev Ministarstva da preispita odluku Upravnog suda kojom se nalaže privremeno obustavljanje radova na izgradnji gondole na Kalemegdanu, podnetu od strane Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI). Prethodno je Ne davimo Beograd Ustavnom sudu podneo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti plana detaljne regulacije za projekat izgradnje gondole koji ignoriše činjenicu da je višim planovima u Beogradu zabranjena izgradnja sličnih objekata. Domaća i međunarodna stručna javnost, okupljenje oko najveće pan-evropske mreže za zaštitu kulturnog nasleđa, Evropa nostra, nedvosmisleno su ukazale da projekat izgradnje gondole zabrinjavajuće ugrožava kulturno nasleđe od značaja za čitavu Evropu, dok s druge strane ne donosi nikakvu ili zanemarljivu korist. Preko 15 hiljada građana potpisalo je peticiju kojom se traži obustavljanje ovog štetnog projekta.

Uprkos snažnim i nepodeljenim reakcijama sa svih strana, urpkos sudskim odlukama, pokrenutim procesima, sakupljenim peticijama i na kraju i uprkos sopstvenom obećanju da će poštovati oduku Upravnog suda, Ministarstvo je pokušalo i preko Vrhovnog kasacionog suda da sprovede svoju volju. Sada kada je i ova instanca pokazala da se sa gradnjom mora sačekati do utvrđivanja da li je građevinska dozvola za pripremne radove na izgradnji žičare na Kalemegdanu protivzakonita, zahtevamo od Ministarstva da prestane da traži nove načine da je zaobiđe.
Naslovna slika: Miroslav Vujović