Retko kad je kriza ovakvih razmera uticala na toliko mnogo ljudi širom sveta i u tako kratkom vremenskom periodu. Ovo je nezabeležen izazov za naša društva s kojim se čovečanstvo mora suočiti zajedno. Solidarnost i ambiciozna saradnja, a ne nacionalizam i egoizam, obezbediće da iz ove krize izađemo jači i mudriji. Nikoga ne smemo zapostaviti, već se sa ovim moramo suočiti zajedno i otvorenih srca.

Mi, Evropski zeleni, ujedinjeni smo da damo svoj doprinos u odgovoru na ovu pandemiju. Zajedno,

 • Izražavamo iskreno saučešće onima koji su zaraženi virusom i koji se bore za život, kao i njihovim porodicama i prijateljima; delimo tugu sa onima koji su izgubili svoje najmilije od ove bolesti.
 • Ističemo svoju solidarnost i duboku zahvalnost za one koji rizikuju svoje živote brinući se o zaraženima od virusa. Njihov doprinos našim društvima je neprocenjiv i to ne treba zaboraviti niti će biti zaboravljeno. Takođe, nema dovoljno reči hvale za sve radnike koji se staraju da osnovne službe funkcionišu, dok svakodnevno rizikuju sopstveno zdravlje.
 • Pozdravljamo inicijative i kreativna rešenja građana i civilnog društva širom Evrope koja pomažu svojim društvima da se izbore sa našom novom stvarnošću. Takođe, veoma cenimo ulogu lokalnih vlasti i uprava koji su na prvoj liniji i upravljaju ovom krizom na terenu.
 • Pozdravljamo znake solidarnosti koje smo videli među državama i regijama. U isto vreme, duboko žalimo zbog nedostatka solidarnosti među državama članicama EU za vreme ove krize, naročito prema Italiji čije molbe za medicinsku pomoć nisu uslišene, i prema Španiji, koja je takođe teško pogođena trenutnom situacijom. Tražimo od svih država članica kao i od institucija EU da zajednički usaglašavaju svoje aktivnosti sa svim evropskim državama kako bi se garantovao najsvrsishodniji pristup proizvodnji i efikasna upotreba medicinske opreme, razmena informacija i ekspertize, ekonomska podrška, kao i nastavak slobodnog protoka dobara kako bi se izbegle moguće nestašice osnovnih dobara.
 • Videli smo pozitivne primere u načinu i kreativnošću sa kojom je privatni sektor odgovorio na ovu krizu. U isto vreme, svedoci smo pokušaja zloupotreba u vidu eksploatacije opravdanog straha stanovništva. Naročito izražavamo snažno protivljenje svim pokušajima masovnog prikupljanja ličnih podataka, bilo od privatnih ili javnih institucija.
 • Prepoznajemo da vlade država članica EU sada deluju u dobroj veri kako bi našle najbolji način da se prevaziđe zdravstvena kriza i njene socijalne i ekonomske posledice. Bilo da su Zeleni na vlasti ili u opoziciji, uvek nastojimo da doprinesemo ostvarenju zajedničkih ciljeva.
 • Međutim, veoma smo uznemireni jednostranim potezima pojedinih vlada država članica EU, naročito u odnosu na krizne mere. Svako ograničenje osnovnih i ljudskih prava mora biti što kraćeg trajanja, ali i delotvorno i proporcionalno. Veoma smo zabrinuti zbog pokušaja pojedinih vlada da izvuku političku korist iz pandemije. Kriza ne sme biti zloupotrebljena kao izgovor za uništavanje demokratskih mehanizama ravnoteže i kontrole među granama vlasti, niti socijalnih i radnih prava. Vlade treba da ostanu podvrgnute sistemu kontrole i odgovornosti, a vanredna ovlašćenja moraju biti primenjivana u dobroj veri.
 • Pozdravljamo obaveze koje su Evropska komisija i Evropska centralna banka već preuzele na nivou EU da se preduzme „sve što treba“ kako bi se ublažile ekonomske i socijalne posledice krize, pogotovo u vezi sa suspenzijom Pakta o stabilnosti i rastu, kao i plana za kvantitativno popuštanje Evropske centralne banke. Međutim, smatramo da se mora učiniti još više. Naročito zahtevamo finansijsku pomoć onim državama članicama koje su najteže pogođene krizom, i to kroz donacije i niskokamatne zajmove bez politički opasnih uslovljavanja. Vlade i institucije EU treba da rade zajedno da hitno uvedu evropske obveznice kako bi se prikupila sredstva za finansiranje politika u oblasti zdravstva i oporavka.
 • Takođe apelujemo na države članice i EU da sarađuju sa ciljem preduzimanja snažnih mera koje će sprečiti masovna otpuštanja i stabilizovati prihode zaposlenih pogođenih krizom, naročito najranjivijih grup Za period odmah nakon krize biće nam potreban investicioni paket, koji će biti usmeren na mala, srednja preduzeća i preduzetnike, i koji treba da doprinese usmeravanju naše ekonomije ka socijalno-ekološkoj tranziciji.
 • Prepoznajemo globalne razmere ove krize i solidarnost koju su evropskim državama već pokazale mnoge države koje nisu članice EU. Na isti način, EU solidarnost ne sme stati na granicama Unije, već EU mora dostaviti neophodnu humanitarnu pomoć i najbolje medicinske resurse naročito državama globalnog juga. EU mora osigurati najviši stepen saradnje sa SZO i drugim međunarodnim telima da bi se razvio efikasan medicinski odgovor (saradnja u oblasti razvoja vakcine itd) i podelili rezultati istraživanja.

U suočavanju sa ovom krizom, verujemo da naš zajednički pravac treba da bude vođen sledećim elementima:

 1. Moramo zajedno obezbediti da niko ne bude zapostavljen, pogotovo najranjiviji i oni sa margina naših društava. Naše upravljanje krizom ni na koji način ne sme dodatno da produbi nepravde i društveno isključivanje. Posebno verujemo da upravljanje krizom ne treba da spreči EU i njene članice, da zajedno sa drugim evropskim državama, hitno i odgovorno deluju da bi se ublažila situacija koja se pogoršava u izbegličkim kampovima na grčkim ostrvima. Izbeglički kampovi na ovim ostrvima moraju biti evakuisani kako bi se osigurao bezbedan pristup zdravstvu, karantinu i drugim merama protiv koronavirusa.
 2. Delotvoran, efikasan i dugotrajan odgovor na krizu zahteva kolektivnu akciju. Zaštita života podrazumeva stavljanje u drugi plan uskih nacionalnih ili ekonomskih interesa. U tom smislu, pozdravljamo koordinacione napore koje su institucije EU preduzele do sad, ali one sad moraju preuzeti lidersku ulogu.
 3. Nalaženje odgovora na krizu zahteva da se ponašamo i razmišljamo izvan ustaljenih okvira, naročito u pogledu makro-ekonomske politike. Organizacije, zakoni, pravila i procedure moraju služiti životu, a ne obrnuto.
 4. Javni, besplatni i dobro finansirani zdravstveni sistemi jesu i moraju ostati osnova naših država blagostanja i EU treba da nastoji da dodatno razvije nivo saradnje među njima i mehanizme koji će ih više podržavati. Želimo da preobratimo ovu krizu u polaznu osnovu za više evropskih integracija, pomeranje ka jačoj, zelenijoj i socijalnijoj Evropi.

Moramo biti potpuno svesni: način na koji budemo upravljali ovom krizom i naša sposobnost da usklađujemo svoje aktivnosti i da se uzajamno pomažemo, može ili naneti nepopravljivu štetu kako evropskom projektu tako i našim demokratijama; ili osnažiti i evropski projekat i naše demokratije.

Uvereni smo da, kada konačno prebrodimo ovu krizu, nema prostora za vraćanja na staro niti ova situacija sme da bude izgovor za uvođenje oštrih mera štednje kao što je bio slučaj nakon svetske ekonomske krize. Kao i klimatske promene, koje će ostati urgentan i egzistencijalni izazov, pandemija iz korena dovodi u pitanje način na koji su naša društva organizovana, način na koji živimo na ovoj planeti i mnoštvo ustaljenih politika. Više nego ikad, svima zajedno nam treba novi pravac; u tom smislu, kriza izazvana COVID-19 potvrđuje nesumnjivu potrebu za preobražajnim inicijativama kao što su Evropski zeleni dogovor (European Green Deal) i masovno investiranje u kvalitet javnih službi, pre svega u zdravstvo. Tek tada će ova kriza voditi pravednijim, održivijim i demokratskijim društvima.

Naslov originala: European Greens response to COVID-19 crisis
Prevod: Dušan Jovanović
Izvor: https://europeangreens.eu/news/european-greens-response-covid-19-crisis