Polazeći od činjenice da kultura mora biti važan faktor u razvoju grada, Inicijativa Ne davimo Beograd smatra da Grad Beograd mora raditi na tome da stvori povoljnu klimu za razvoj umetničkog stvaralaštva, a Inicijativa ima konkretan plan i predloge kako da do toga dođe.

“Grad Beograd raspolaže sa velikim brojem nekorišćenih prostora u javnom vlasništvu. Potrebno je napraviti transparentan, javni registar ovih prostora i uz jasne kriterijume omogućiti organizacijama, udruženjima i pojedincima koji se bave društveno korisnim aktivnostima da ove prostore koriste.” izjavio je Radomir Lazović, kandidat za odbornika inicijative Ne davimo Beograd

“Smatramo da gradski sistem za kulturu treba da pruži podsticaj razvoju najrazličitijih umetničkih i kulturnih sadržaja i dostupnost svim građanima Beograda. Iz tog razloga ćemo se zalagati za afirmaciju lokalnih kulturnih centara i domova kulture i omogućićemo dostupnost sadržaja kako na lokalnom, tako i na regionalnom i republičkom nivou.” poručio je Andrija Stojanović, kandidat za odbornika inicijative Ne davimo Beograd.

Zajedničkim korišćenjem infrastrukture, i omogućavanjem dostupnosti postojećih resursa, zatim podsticajnim merama za razvoj amaterskog, nezavisnog, institucionalnog i savremenog stvaralaštva, negovanjem nasleđa i multikulturalnosti, Beograd bi trebalo da bude grad novih praksi i inovativnih modela kulturne politike. Zagovaranjem okruženja koje vraća nezavisnost institucijama, od kulturnih centara napravićemo prostore za programsko i umetničko eksperimentisanje i istraživanje, a umetnici i radnici u kulturi imaće mogućnost samostalnog delovanja i udruživanja prema profesionalnoj, a ne partijskoj orijentaciji.