Полазећи од чињенице да култура мора бити важан фактор у развоју града, Иницијатива Не давимо Београд сматра да Град Београд мора радити на томе да створи повољну климу за развој уметничког стваралаштва, а Иницијатива има конкретан план и предлоге како да до тога дође.

“Град Београд располаже са великим бројем некоришћених простора у јавном власништву. Потребно је направити транспарентан, јавни регистар ових простора и уз јасне критеријуме омогућити организацијама, удружењима и појединцима који се баве друштвено корисним активностима да ове просторе користе.” изјавио је Радомир Лазовић, кандидат за одборника иницијативе Не давимо Београд

“Сматрамо да градски систем за културу треба да пружи подстицај развоју најразличитијих уметничких и културних садржаја и доступност свим грађанима Београда. Из тог разлога ћемо се залагати за афирмацију локалних културних центара и домова културе и омогућићемо доступност садржаја како на локалном, тако и на регионалном и републичком нивоу.” поручио је Андрија Стојановић, кандидат за одборника иницијативе Не давимо Београд.

Заједничким коришћењем инфраструктуре, и омогућавањем доступности постојећих ресурса, затим подстицајним мерама за развој аматерског, независног, институционалног и савременог стваралаштва, неговањем наслеђа и мултикултуралности, Београд би требало да буде град нових пракси и иновативних модела културне политике. Заговарањем окружења које враћа независност институцијама, од културних центара направићемо просторе за програмско и уметничко експериментисање и истраживање, а уметници и радници у култури имаће могућност самосталног деловања и удруживања према професионалној, а не партијској оријентацији.