Nakon izjava predstavnika Saveza za Srbiju, da je prethodna vlast predlagala izgradnju spalionice na deponiji u Vinči koja bi koštala manje od one koju u planu ima naprednjačka vlast, inicijativa Ne davimo Beograd poručuje da se sa zdravljem građana ne može igrati i trgovati da bi se ostvario profit. U svakoj računici ono mora biti na prvom mestu. Zato alternativa spalionici ne može biti druga spalionica, već zaokruženi sistem reciklaže i tretmana otpada koji doprinosi smanjenju zagađenja i otvaranju radnih mesta.

Naime, izgradnja spalionice u Vinči, pored svoje katastrofalne štetnosti po gradski i budžete građana, sa sobom nosi ogromne rizike po zdravlje velikog broja ljudi. Bilo da je projekat prethodne vlasti, bilo naprednjačke, kao posledica spaljivanja otpada nastaje ogromna količina pepela koji se širi u vazduhu. Delovi letećeg pepela, sitne čestice PM10 i PM2.5, dovoljno su male da udisanjem mogu da se prenesu do pluća i kao takve veoma su opasne po zdravlje ljudi. Upravo ove čestice su najvećim delom odgovorne za zagađenje koje ovih dana pogađa Beograd i čini da se naš grad često nalazi na listi najzagađenijih gradova sveta. Dodatno, spalionica će u vazduh oslobađati kancerogene supstance (dioksine i furane) za koje u Srbiji ne postoji laboratorija koja može da izmeri njihovo prisustvo. Čini se kao da je i prethodna i ova vlast spremna da zarad profita, prihvati ove rizike.

Beograd ima mnogo boljih opcija i prilika od spaljivanja smeća. Inicijativa Ne davimo Beograd se zalaže za maksimalno smanjenje količine otpada kroz reciklažu, odnosno omogućavanje njegove ponovne upotrebe i razvoj zelene ekonomije koja će zaposliti više hiljada građana i građanki. Sličan sistem već postoji u Ljubljani koja je 2004. godine planirala izgradnju dve spalionice, ali su nakon uvođenja koncepta “nula otpada” (Zero Waste), koji predlaže i Ne davimo Beograd, odustali od izgradnje spalionice i nakon deset godina proglašeni su evropskim gradom bez otpada. Zbog sličnih razloga nedavno je grad Zagreb odustao od gradnje spalionice, a Ne davimo Beograd je dobio i odgovor od Evropske investicione banke kao i potvrdu od Evropske delegacije u Srbiji da je izgradnja spalionice u suprotnosti sa EU direktivom o upravljanju otpadom, posebno u delu koji se tiče recikliranja i cirkularne ekonomije.

Inicijativa Ne davimo Beograd u četvrtak 31. oktobra, u 18 časova ispred Skupštine Grada Beograda, organizuje protestnu šetnju u kojom zahteva konkretne mere protiv zagađenja vazduha, a deo tih mera je upravo odustajanje od projekata koji će dodatno zagađivati naše gradove, kao što je spalionica u Vinči.

Građane pozivamo da nam se pridruže u borbi za naš grad i učlane se u inicijativu Ne davimo Beograd. Pristupnica je dostupna na linku: www.nedavimobeograd.rs/uclani-se