Predstavljanje izborne liste “Inicijativa Ne davimo Beograd – Žuta patka – Čiji grad, Naš grad – Ksenija Radovanović” na programu Radio televizije Srbije proteklo je juče uz komentar voditelja da program nije po pravilima predstavljanja. Takođe, voditelj je u uvodu naveo pogrešno ime izborne liste inicijative. Ovome je prethodio ceo dan natezanja sa uredništvom RTS-a da li će ovaj materijal uopšte biti prikazan uz komentare da bi “bilo bolje da se drugačije predstavimo” i da “znamo mi o čemu se radi” zašto ovaj matrijal nije podoban.

Inicijativa Ne davimo Beograd smatra da je na ovaj način ostavljen negativan utisak kod dela gledalaca i na taj način povređeno pravo inicijative da iskoristi svoje vreme za predstavljanje u programu RTS-a. Kao da nije dovoljno što je program RTS-a bio u potpunosti zatvoren za inicijativu toliko da u celoj 2017. godini novinari javnog servisa nisu ni jednom pozvali predstavnike inicijative ni za komentar, izjavu ili potvrdu neke vesti, već je voditelj dao sebi za pravo da karakteriše program u negativnom kontekstu.

Zahtevamo od RTS-a da obezbedi novi termin predstavljanja izborne liste “Inicijativa Ne davimo Beograd – Žuta patka – Čiji grad, Naš grad – Ksenija Radovanović”u kome neće uticati na gledaoce negativnim komentarima i u kome će izborna lista biti predstavljena punim i ispravnim imenom.

Inicijativa Ne davimo Beograd smatra da je RTS dužan ne samo da ispuni formalne uslove i da zadovolji zakonske norme, već da stvori suštinsku razmenu argumenata i utiče na obaveštenost građana o ključnim pitanjima razvoja grad i države.