Ne davimo Beograd pozdravlja usaglašavanje stavova opozicionih organizacija pred nastupajuće pregovore sa vlastima povodom unapređenja izbornih uslova u Srbiji. Želeći da konstruktivno doprinesemo ovim naporima, analizirali smo “Platformu za pregovore pod okriljem Evropskog parlamenta o uslovima za slobodne i poštene izbore” i predlagačima uputili naše komentare.

Ne davimo Beograd u načelu podržava ovu platformu, a komentari koje smo uputili idu u pravcu poboljšanja efikasnosti uvođenja nove institucije koja bi bila zadužena za sprovođenje izbora, smanjenja mogućnosti manipulacije i povezivanje njenog delovanja sa već izrađenim konkretnim predlozima velikog broja organizacija civilnog društva, kao što je CRTA ili ekspertski tim 1 od 5 miliona.

Podržavamo zahtev za postavljanjem paralelnog uredništva Informativnog programa javnih servisa RTS i RTV koje bi se smenjivalo svakog dana, predložili smo da se dodatno konkretizuju zahtevi i u smislu obezbeđenja adekvatnih sadržaja koji će garantovati istinito i pravovremeno informisanje i ravnomernu zastupljenost političkih opcija. Takođe, podržavamo i formiranje stručnog i nezavisnog tela sastavljenog od stručnjaka za medijsko pravo koje bi doprinelo nezavisnom i profesionalnom radu medijskih radnika.

Drago nam je da je u platformu ušao naš zahtev za razdvajanjem termina održavanja izbora za različite nivoe vlasti kao i da se uspostavila šira saglasnost o važnosti zahteva za uvođenjem obaveze da nosilac liste bude kandidat na izborima kako bi se uspostavilo načelo odgovornosti političkih predstavnika prema biračima.

Dodatno Ne davimo Beograd je ukazao predlagačima i da je Platformi neophodno postaviti vremenski okvir i rokove za završetak pregovora kako bi sprovođenje dogovorenog iz Sporazuma koji garantuje uslove za slobodne i poštene izbora moglo da zaista unapredi ove uslove.

Usaglašavanje stavova sa drugim opozicionim organizacijama oko ove Platforme, deo je principijelnog stava pokreta da po pitanjima fer izbora, slobodnih medija i suprotstavljanja nasilju sarađujemo sa svim opozicionim organizacijama. Sa druge strane, ukoliko se steknu uslovi, smatramo da na izbore treba izaći u više kolona, u programski bliskim grupama, kako bi se motivisao što veći broj građana da glasaju za ono u šta veruju.

Pročitaj i ovo:

Stojmenović za HBS: Zelene politike i solidarnost za pravednije društvo

Pre šest godina grupa građana i građanki nezadovoljnih načinom razvijanja glavnog grada udružila se i osnovala Inicijativu Ne davimo Beograd. Inicijativa je nastala kao lokalni društveni pokret koji je i institucionalno i vaninstitucionalno, učestvovanjem u javnim raspravama ali i građanskim protestima, ukazivao na štetnost projekata izgradnje Beograda na vodi da bi se tokom godina razvila u relevatnog političkog aktera koji se zalaže za razvijanje grada koji je u skladu sa potrebama njegovih stanovnika.

Dobrica Veselinović, panker koji voli da popravlja Beograd

U novom izdanju podcast-a „Život na srpskom”, Dobrica Veselinović daje odgovore na neka važna i neka manje važna pitanja: 1) kakav bi čovek trebalo da vodi prestonicu Srbije i čiji je "naš grad"; 2) odgovara na prozivke Gorana Vesića, ali i onih koji kažu da je previše fin za politiku; 3) otkriva kako živi i u čemu uživa kad ne popravlja Beograd; 4) o spomeniku Stefanu Nemanji, ali i o panku; 5) o javnom nadmetanju za kuću na Vračaru; 6) o pivu ispred dragstora, o gradskom prevozu; 7) o bajkama i "komadiću koji nedostaje" i još mnogo toga...