Organi inicijative Ne davimo Beograd konstatovali su večeras da nije došlo ni do kakvog pomaka u ispunjenju zahteva za slobodne i fer izbore od strane nadležnih institucija i potvrdili su svoju odluku da Ne davimo Beograd ostaje na kursu bojkota predstojećih neregularnih izbora.

Svi opozicioni akteri, veliki broj parlamentarnih i vanparlamentarnih opozicionih saveza, stranaka i pokreta, potpisali su još u decembru prošle godine zajedničku deklaraciju kojom su utvrdili da nema uslova za slobodne i fer izbore. Nakon toga, eksperti okupljeni oko organizatora protesta 1 od 5 miliona, kao i organizacije civilnog društva, izneli su u novom dokumentu isti zaključak i preporuke za unapređenje izbornih uslova. Nakon serije sastanaka održanih na Fakultetu političkih nauka, potpuno je jasno da ne postoji politička volja režima da usvoji zahteve kojima bi se obezbedili uslovi za održavanje slobodnih i fer izbora.

Inicijativa Ne davimo Beograd poziva opozicione partije, saveze, stranke i organizacije da odmah odlučno krenemo u pripremu narednih koraka  koji će obezbediti borbu svim dozvoljenim sredstvima za uklanjenje korumpirane političke elite koja radi protiv interesa građana i građanki.

Inicijativa Ne davimo Beograd u narednom periodu izradiće predlog Deklaracije o aktivnom bojkotu izbora koji će biti ponuđen na usaglašavanje građanima, akademskoj i stručnoj javnosti, civilnom društvu i  ostalim političkim akterima.

Ne davimo Beograd