Inicijativa Ne davimo Beograd poziva građane koji su dobijali neželjene pozive od Srpske napredne stranke, da nam se pridruže u procesu koji smo pokrenuli kako bi zaštitili naše lične podataka od zloupotrebe. 

Pozivamo građane da iskoriste “Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti” koji je naš pravni tim sastavio, popune ga sa svopstvenim neprijatnim iskustvom i upute Srpskoj naprednoj stranci. U ovom zahtevu tražimo da se SNS izjasni na koji način i od koga su došli do privatnih brojeva telefona građana, kako i na koji način obrađuju podatke o ličnosti podnosioca. Pored ovoga zahteva se da Srpska napredna stranka bez odlaganja obriše sve podatke o podnosiocu zahteva i o tome ih obavesti bez odlaganja.

Nakon dobijanja ili izostavljanja odgovora od Srpske napredne stranke, pravni tim Ne davimo Beograd će građanima pomoći u sastavljanju pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i pokretanju drugih pravih postupaka ovim povodom. 

“Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti” može se uputiti poštom na adresu Palmira Toljatija 5, III sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija ili elektronskom poštom na info@sns.org.rs 

Građani koji upute ovaj zahtev Srpskoj naprednoj stranci treba da nam se jave na mejl office@nedavimobeograd.rs, kako bismo zajedno nastavili dalje korake zaštite podataka i utvrđivanja odgovornosti za prekršene zakone. 

Ovim putem Ne davimo Beograd najavljuje da će ovaj slučaj flagrantnog kršenja zakona ispitati do kraja i stati na kraj zloupotrebama javnih resursa za potrebe Srpske napredne stranke.

Zahtev možete skinuti na linku.