Beograd će od 7. do 9. juna biti domaćin velike međunarodne konferencije „Pobunjeni gradovi”, posvećene lokalnim političkim pokretima iz Evrope i regiona. U organizaciji inicijative Ne davimo Beograd, ovaj skup okupiće aktiviste i aktivistkinje iz preko 20 zemalja koji svoje političko delovanje zasnivaju na lokalnim, životnim problemima građana/ki.

Konferencija pobunjeni gradovi

Organizacije koje se bave zaštitom javnih dobara, socijalnom sigurnošću, pristupačnim stanovanjem, dostupnošću komunalnih usluga, ekološkom pravdom, zadrugama, decentralizacijom upravljanja i solidarnošću čine novu političku snagu građana/ki. U svetu koji se užurbano menja i u kojem i pored svih tehničkih, naučnih i tehnoloških iskoraka sve više dominiraju osećanja nesigurnosti, straha, nejednakosti i mržnje, u kojem su populizam i ekstremizam u sve većem porastu, javlja se trend drugačijeg političkog organizovanja koji na talasu građanskih borbi i novih političkih pokreta nosi nadu da je moguće ne samo suprotstaviti se ovim negativnim tendencijama, već i izboriti se za viziju gradova i društva u kojima želimo da živimo.

Od 2017. godine kada je na poziv gradonačelnice Barselone Ade Kolau i političke platforme “Barcelona En Comu” u ovom gradu održan prvi samit “Pobunjenih gradova” (Fearless cities) ovaj trend prerastao je u globalni municipalistički pokret u okviru koga aktivisti i aktivistkinje, lokalni odbornici, gradonačelnici/e i građani/ke rade na izgradnji globalne mreže solidarnosti i nade. Serija sastanaka i konferencija pod ovim nazivom koje se održavaju širom sveta imaju cilj da radikalizuju demokratije u našim gradovima.

Ove godine, Inicijativa Ne davimo Beograd nastavlja ovaj proces i organizuje veliku međunarodnu konferenciju “Pobunjeni gradovi” od 7. do 9. juna 2019. godine.

Tim povodom Beograd će na tri dana ugostiti veliki broj predstavnika političkih pokreta i aktivista iz cele Evrope, sa željom da predstavi raznovrsnost i inovativnost širokog spektra organizacija i pokreta koje stupaju u političku arenu, vraćajući gradove i opštine u ruke običnih građana.

Program konferencije možete videti na: https://pobunjenigradovi.nedavimobeograd.rs, a prijave su besplatne.

Vidimo se!

#FearlessCities
#POBUNJENIgradovi