Данас смо уручили жуту патку Филипу Абрамовићу, помоћнику министра задуженом за управљање отпадом и отпадним водама, који је један од одговорних за катастрофално штетан уговор за изградњу спалионице на депонији у Винчи. Филип Абрамовић учествовао је на скупу посвећеном теми Јавно приватно партнерство и концесије у области заштите животне средине у Народној скупштини Републике Србије, а Иницијатива је инсистирала да се анализа уговора о изградњи спалионице нађе на званичној агенди овог скупа. “Наставићемо да се боримо свим средствима и на свим пољима да се овај катастрофални уговор, због кога ће град Београд морати да издваја минимум 38 милиона евра годишње, не реализује.”

Према уговору са конзорцијумом Суез-Иточу, Београд се обавезао да ће у наредних 30 година за третман отпада овом приватном инвеститору исплатити најмање милијарду и 150 милиона евра. На овај минимални износ треба додати и све пратеће инфраструктурне трошкове, који нису мали, као и повлашћен положај у пласману електричне енергије добијене из отпада. Поред тога, спалионица ће четири до пет пута поскупети рачуне грађана за третман и одвожење отпада и значајно повећати загађење ваздуха.

Не давимо Београд у свом програму за Београд се залаже за поништавање штетних уговора и формирање независне комисије која ће преиспитати све уговоре који наносе штету граду и угрожавају здравље грађана: од накарадног “Београда на води” па до спалионице за депонију у Винчи.

План иницијативе Не давимо Београд предвиђа потпуно одустајање од спалионице. Ми се залажемо за нови, правичнији систем наплате отпада – отпад ће се наплаћивати по количини генерисаног отпада, а не према квадратном метру стамбене јединице. Овај систем подстиче грађане/ке да више сортирају отпад. Увешћемо систем за сортирано сакупљање отпада, који ће подстаћи рециклажу и компостирање. Тако ћемо омогућити покретање зелене економије, што представља еколошки прихватљивији, економичнији и одрживији систем за управљање отпадом уз отварање радних места у зеленој економији. Желимо систем интегрисаног управљања отпадом на целој територију Београда. Радићемо на унапређењу инфраструктуре за прикупљање комуналног отпада у свим деловима Београда, посебно у приградским подручјима која тренутно нису део система за прикупљање отпада и где настају дивиље депоније.

Презентацију анализе штетног уговора можете преузети овде, потписани уговор о Винчи можете преузети на линку.