Иницијатива Не давимо Београд потписала је “Декларацију за одржив национални одговор на ХИВ” и тиме се обавезала да ће у свом будућем деловањем у законодавној и извршној власти подржавати примену програма смањења штете и њихово буџетско финансирање.

Пројекат Политичка подршка програмима смањења штете који реализује GAJP, спроводи се у оквиру регионалног пројекта „Буџетско заговарање и мониторинг у земљама југоисточне Европе“, који у Србији реализује Удружење Превент а уз подршку Мреже за политике према дрогама у југоисточној Европи“.

Потписивањем ове декларације политичке партије/покрети обавезују се да ће у свом будућем деловањем у законодавно и извршној власти подржавати примену програма смањења штете и њихово буџетско финансирање.

Смањење штете обухвата политике, програме и праксе које имају за циљ да смање негативне здравствене, друштвене и економске последице. Појам смањења штете односи се на штету, личну и друштвену, насталу као
последица ризичног понашања. Ризично понашање може бити употреба дозвољених или недозвољених супстанци, сексуалне активности, укључујући сексуални рад, и сви други облици понашања који негативно утичу на здравље. Политика смањења штете подразумева реално схватање јавног здравља, социјалног благостања и људских права и налази се у документима Светске здравствене организације (WHO), агенција Уједињених нација (UNAIDS, UNODC, UNICEF) и здравственим политикама бројних земаља.

Потписану декларацију можете прочитати на линку: ДЕКЛАРАЦИЈА за одржив одговор на ХИВ – Иницијатива Не давимо Београд