Inicijativa Ne davimo Beograd potpisala je “Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV” i time se obavezala da će u svom budućem delovanjem u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti podržavati primenu programa smanjenja štete i njihovo budžetsko finansiranje.

Projekat Politička podrška programima smanjenja štete koji realizuje GAJP, sprovodi se u okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope“, koji u Srbiji realizuje Udruženje Prevent a uz podršku Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi“.

Potpisivanjem ove deklaracije političke partije/pokreti obavezuju se da će u svom budućem delovanjem u zakonodavno i izvršnoj vlasti podržavati primenu programa smanjenja štete i njihovo budžetsko finansiranje.

Smanjenje štete obuhvata politike, programe i prakse koje imaju za cilj da smanje negativne zdravstvene, društvene i ekonomske posledice. Pojam smanjenja štete odnosi se na štetu, ličnu i društvenu, nastalu kao
posledica rizičnog ponašanja. Rizično ponašanje može biti upotreba dozvoljenih ili nedozvoljenih supstanci, seksualne aktivnosti, uključujući seksualni rad, i svi drugi oblici ponašanja koji negativno utiču na zdravlje. Politika smanjenja štete podrazumeva realno shvatanje javnog zdravlja, socijalnog blagostanja i ljudskih prava i nalazi se u dokumentima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), agencija Ujedinjenih nacija (UNAIDS, UNODC, UNICEF) i zdravstvenim politikama brojnih zemalja.

Potpisanu deklaraciju možete pročitati na linku: DEKLARACIJA za održiv odgovor na HIV – Inicijativa Ne davimo Beograd