Ženska grupa Ne davimo Beograd na Dan sećanja na žrtve nasilja izražava solidarnost i saosećanje sa porodicama i prijateljima žena koje su ubijene od strane muškaraca, svojih partnera, srodnika i drugih.

Današnji dan, 18. maj, je nacionalni dan sećanja na žrtve nasilja koji je ustanovljen 2017. godine. Ovaj datum izabran je kao dan sećanja na sedam žena koje su ubijene u roku od 72 sata, 16, 17. i 18. maja 2015. godine. Kako je od početka godine ubijeno 18 žena, a samo od početka ovog meseca 4 žene – ovaj Dan sećanja dočekujemo sa sumornom statistikom i sa velikom tugom za ženama koje više nisu sa nama.

Procenjeno je da na godišnjem nivou u Srbiji oko 30 žena izgubi život na ovaj način, te da je u poslednjih deset godina više od 300 žena ubijeno u femicidu.

Femicid se nikad ne dešava nasumično i bez upozorenja i najčešće je kulminacija različitih vidova fizičkog, emotivnog, ekonomskog i psihičkog nasilja koje je žrtva prethodno trpela. Utvrđeno je da je veliki broj žena ubijenih u porodično-partnerskom odnosu ranije prijavilo nasilje, ali nisu dobile adekvatnu pomoć i zaštitu od nadležnih institucija. Pokret Ne davimo Beograd se zalaže za odlučniji institucionalni odgovor na nasilje nad ženama, koji uključuje temeljnu procenu rizika, revnosnu i pravovremenu koordinaciju svih insititucija, ali i uključivanje ženskih organizacija u sistemski odgovor. Dodatno, neophodno je uspostaviti centralnu evidenciju i registar svih slučajeva nasilja nad ženama, a posebno mehanizam na nacionalnom nivou za praćenje i analizu slučajeva femicida (Femicide Watch). Zahtevaćemo i disciplinsku odgovornost profesionalaca za propuste u postupanju u slučajevima femicida.

Kao jedan od prvih koraka u pravcu rešavanja ovog gorućeg problema, narodna poslanica i članica Ženske grupe Biljana Đorđević je, kao članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, podnela formalni zahtev za organizovanjem javnog slušanja o femicidu. Od izuzetne je važnosti da se ovo javno slušanje desi kao jedan od osnovnih koraka ka prevenciji daljih femicida. Pokret Ne davimo Beograd nastavlja da se u svom političkom i aktivističkom radu bori protiv svakog vida nasilja nad ženama.

Pročitaj i ovo:

Era korupcije u Užicu

Nakon razotkrivanja manipulacije javnih novcem od strane gradske vlasti prilikom izbora scenariste i reditelja u okviru programa “Užice prestonica kulture 2024.”, Zeleno-levi front Užice ukazuje na još jednu sumnjivu koruptivnu radnju u izvedbi režima SNS-a i SPS-a.