Inicijativa Ne davimo Beograd smatra da JKP Beogradske elektrane i gradska vlast svesno rade suprotno interesima građana i građanki i preko paušalnih cena daljinskog grejanja, nameću dodatne izdatke domaćinstvima. Umesto omogućavanja naplate grejanja po utrošku, zatim individualnog zaključivanja ugovora sa svim potrošačima i racionalizacije potrošnje, insistiranjem na celogodišnjem paušalnom plaćanju, građani/ke su za prethodnih pet godina oštećeni za preko 212 miliona evra. U ovom periodu, grejanje smo plaćali 22% više nego što je njegova realna cena.

Iako postoje tehnički uslovi da se naplata daljinskog grejanja vrši po utrošku, Beogradske elektrane i gradski čelnici svesno i proračunato ovo odbijaju, računajući na dodatna sredstva koja na ovaj način iz džepova osiromašenih građana, završavaju u budžetu. Treba reći i da Beogradske elektrane, protivno zakonima, koriguju cenu samo onda kada cena energenata poskupi, a ne i kada pojeftini.

Sve ovo nas dovodi do zaključka da gradska vlast cenu grejanja vidi kao dodatni izvor prihoda za gradski budžet, a ne uslugu koju po najpovoljnijim uslovima treba da obezbedi građanima i građankama. Još jedna potvrda za ovu tvrdnju je činjenica da višak sredstava Beogradske elektrane ne koriste za ulaganja u infrastrukturu, već se dodatno zadužuju kod poslovnih banaka.

Zbog svega navedenog, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, JKP Beogradskim elektranama uputili smo nekoliko pitanja:

1. Na osnovu kog propisa Beogradske elektrane ne poštuju zakonsku obavezu po Zakonu o trgovini (član 34. stav 1 i član 35. stav 1 i stav 6) da kao prodavac toplotne energije naznače tačno u specifikaciji količinu i cenu robe koju prodaju i naplaćuju?

2. Da li podstanice za distribuciju toplotne energije u mreži Beogradskih elektrana poseduju kalorimetre i da li se na taj način može odrediti tačno odrediti količina isporučene toplotne energije po kvadraturi koja se greje iz svake podstanice posebno?

3. Da li su Beogradske elektrane 2016. godine uzele kredit od poslovnih banaka i iz kog razloga je to bilo neophodno ukoliko ostvaraju profit?

4. Da li se (i koliki tačno iznos) profita Beogradskih elektrana koristi za stvaranje “budžetske rezerve” za hladnije godine?