Piše: Radomir Lazović

Saradnja Ne davimo Beograd sa Građanskim demokratskim forumom (GDF) ne može „funkcionisati sve bolje“ jer je nema – ne postoji dogovor o saradnji između Ne davimo Beograd i Građanskog demokratskog foruma o kojem je u intervjuu listu Danas objavljenom 25. januara govorio predsednik GDF Zoran Vuletić.

Kako naše članstvo i simpatizeri, a zatim i šira javnost, ne bi bili obmanuti jakim tvrdnjama o dobroj saradnji i pripremi za zajednički nastup na nekim budućim izborima, reagujemo jer bi ćutanje impliciralo da postoji ovakva vrsta dogovora.

Nismo smatrali da je u ranijem periodu bilo nužno ispravljati omaške novinara ili korigovati interpretacije političkih analitičara, vodeći se prinicipima da ne možemo kontrolisati medije i utiske posmatrača i tumača političkih zbivanja, niti da to treba da radimo, kao i da se pre svega oglašavamo povodom stvari koje kao aktivna politička organizacija radimo boreći se za dobar grad za sve.

Bojimo se da se naša konstruktivnost zloupotrebljavala, što nažalost nije prvi put, a nakon poslednjeg intervjua predsednika GDF novinama Danas, javnosti je poslata poruka da postoji nekakav sporazum između GDF i NDMBGD kakav ne postoji kao i da postoji neko zajedničko delovanje kojeg nema.

Ne davimo Beograd i GDF nisu imali zajedničke nastupe niti izlazili sa zajedničkim saopštenjima.

Kada smo u novembru prošle godine najavili saradnju sa Nebojšom Zelenovićem i strankom Zajedno za Srbiju, usaglasili smo se da ćemo razmenjivati iskustva i stavove i težiti da u dijalog o osnovnim pitanjima društva uključimo neukaljane ljude u vezi sa, pre svega, potrebama da životna pitanja građana budu osnov politike.

Ovo je zahtev za novim politikama i njih moraju zagovarati novi ljudi koji nisu odgovorni za osiromašenje društva, urušavanje institucija i kontrolu medija.

To je za nas centralno političko pitanje zbog čega nam je saradnja sa Nebojšom Zelenovićem, koji je kao gradonačelnik Šapca sprovodio neke značajne progresivne politike imala smisla.

Druge dve tačke tiču se potrebe za širokim društvenim dijalogom u vezi sa pitanjem Kosova odnosno potrebi za uključivanjem opozicionih organizacija ali i građana u rešavanje ovog pitanja kako bismo izbegli da svi mi kao građani, ma gde da živimo, ne budemo više taoci onih koji ovo pitanje zloupotrebljavaju dok trguju našim slobodama; kao i međunarodno određenje Srbije prema EU uz kritičko sagledavanje odgovornosti svih aktera, uključujući i samu EU, za sve veće nepoverenje građana u evropski put.

Borba za slobodne i fer izbore se podrazumeva i u vezi sa ovim pitanjem za saradnju smo otvoreni sa svim opozicionim organizacijama, što konzistentno ističemo već više od dve godine.

Ne davimo Beograd ostvaruje saradnju sa lokalnim pokretima u okviru Građanskog fronta i ta saradnja ne obavezuje ZZS niti su se organizacije GF obavezale ovim činom na saradnju sa Nebojšom Zelenovićem.

Tako su i Zelenović i ZZS slobodni da uspostavljaju saradnju sa raznim drugim političkim organizacijama poput potpisivanja sporazuma o saradnji sa GDF, koji sa Ne davimo Beograd nema direktne veze niti nas na bilo koji način obavezuje.

Prisustvo predstavnika dve organizacije (NDM BGD i GDF) na različitim konsultativnim sastancima uz predstavnike drugih političkih organizacija ne može se smatrati primerom dobrog funkcionisanja nekakvog dogovora o saradnji, kako je to predsednik GDF okarakterisao u pomenutom intervjuu, jer bi to značilo da jednako „dobro sarađujemo“ sa svim političkim organizacijama sa kojima smo ikada bili sagovornici na tribini ili zajedničkom sastanku i razmenili mišljenja, ma koliko različita, u vezi bilo koje teme.

Ne delimo isto mišljenje o mnogim politikama koje zastupa GDF, ne tumačimo jednako probleme u društvu a posebno ne prepoznajemo sličnost sa GDF u načinu političkog delovanja koji može voditi široj participaciji građana, najzad, nemamo ni iste saveznike kada je reč o regionalnim partnerima.

Ovo ne znači da sa GDF kao i sa drugim opozicionim organizacijama ne možemo voditi načelne razgovore o borbi za bolju Srbiju.

Međutim, način da se dođe do ma kakvog razumevanja dve organizacije, ukoliko se to iskreno želi, nikako nije putem medijske zloupotrebe naše spremnosti da u složenom političkom trenutku budemo politički konstruktivni i dobronamerni.

Ne davimo Beograd je demokratska organizacija koja je pre svega odgovorna svom članstvu i na svaku buduću zloupotrebu našeg ugleda i štetu koju takva zloupotreba nanosi našem članstvu ćemo oštro reagovati.

Originalni naslov: Ne davimo Beograd ne sarađuje sa GDF, već sa Zelenovićem

Izvor: https://www.danas.rs/dijalog/reakcije/ne-davimo-beograd-ne-saradjuje-sa-gdf-vec-sa-zelenovicem

Pročitaj i ovo:

Era korupcije u Užicu

Nakon razotkrivanja manipulacije javnih novcem od strane gradske vlasti prilikom izbora scenariste i reditelja u okviru programa “Užice prestonica kulture 2024.”, Zeleno-levi front Užice ukazuje na još jednu sumnjivu koruptivnu radnju u izvedbi režima SNS-a i SPS-a.