Povodom promena u zdravstvenom sistemu, koje je najavila nova ministarka Danica Grujučić, pokret Ne davimo Beograd smatra da u državi sa ovako velikim ekonomskim i socijalnim nejednakostima, kao što je Srbija, glavni fokus mora biti obezbeđivanje kvalitetnog i svima dostupnog zdravstva, kroz ulaganje u državni zdravstveni sistem.

Obrazovanje i zdravstvo su osnova svakog društva i moraju biti jednako dostupni i kvalitetni za sve građane, bez obzira na njihovu finansijsku situaciju. Mora se izbeći da zdravstveni sistem bude zasnovan na profitu, a kvalitet nege na ekonomskom položaju pacijenta, jer to vodi produbljivanju nejednakosti.

Rad lekara istovremeno u državnoj i privatnoj službi otvara prostor za korupciju, kao što ministarka navodi, ali većina lekara koji na taj način rade, to čini da bi obezbedili kvalitet života kakav bi trebalo da imaju i sa regularnim osmočasovnim radnim vremenom.

S druge strane, predlog rešenja koji ministarka iznosi – da i u državnoj praksi pacijenti mogu plaćanjem da biraju doktore koji će ih lečiti – ne rešava problem moguće korupcije, već uvodi uvodi diskriminaciju zasnovanu na bogatstvu u državnu praksu. Na taj način opet će bogata manjina sebi moći da omogući najbolju negu, dok isto neće biti dostupno ostalima.

Da li je onda konačan cilj da se, kao u Sjedinjenim Američkim Državama, građani zbog zdravstvene nege zadužuju ili čak bankrotiraju? Takođe, ako pacijent može da plati za izbor lekara, zašto onda ne bi mogao da plati i za termin operacije ili magnetne rezonance?

I pored dobre namere koja je verovatno postojala, smatramo da ovaj predlog može imati pogubne posledice.

Ne davimo Beograd podržava ideju uvođenja porodičnih lekara i jačanja primarne zdravstvene zaštite.

Rešenje mora biti isključivo jačanje državnog zdravstvenog sistema kao nezavisnog i solidarnog sistema koji je dostupan svim građanima. Zasnivanje zdravstvenog sistema na profitu vodi do produbljivanja nejednakosti i pogubno je po državno zdravstvo.

Pročitaj i ovo: