Kao reakciju na još jedno probijanje rokova za završetak radova na potezu od Vukovog spomenika do Kalemegdana, inicijativa Ne davimo Beograd upućuje gradskim vlastima set mera za bolje organizovanje gradilišta i unapređenje uslova života stanara područja u kojima se gradski radovi sprovode.

Na primeru radova koji se izvode u ulicama 27. marta, Kraljice Marije i Džordža Vašingtona, a planirani su i u Cara Dušana, možemo videti koliko problema, loše organizovano gradilište, pravi stanarima ovog područja, kojima su već mesecima onemogućeni najosnovniji uslovi za život. Gradilište je nebezbedno, a kako je najmanje četvoro komšija doživelo povrede, frakture ruku ili nogu, možemo slobodno reći i opasno. Javna rasveta je već mesecima isključena, pa je noću jako teško proći preko raskopanih trotoara. Isključenja struje, vode i interneta su redovna i nenajavljena pojava. Gradilište je jako loše uređeno, nisu ostavljeni prolazi za stanare, pa su prodavnica ili apoteka za većinu bile udaljene i stotinama metara. Vozilima hitne pomoći ili vatrogascima je prosto nemoguće da priđu ukoliko dođe do hitnog slučaja. Onemogućen je i prilaz dostavnim vozilima, pa je tako vrtić “Mrvica” morao biti zatvoren, a deca raspoređena u drugi, što je dodatno otežalo život roditeljima. Radnje i mala preduzeća trpe materijalnu štetu zbog nemogućnosti obavljanja poslovne delatnosti. Radovi su neusklađeni sa ostalim gradskim raskopavanjima pa utiču na veliku gužvu koja se oseća širom Beograda.

Zbog svega navedenog u ovom primeru, a imajući na umu činjenicu da se radovi u našem gradu često odvijaju na sličan način, odnosno stvarajući velike probleme i onemogućavajući normalan život građana, inicijativa Ne davimo Beograd i građani ugroženog područja zahtevaju set mera.

 

1. Bolje infomisanje građana 

– Zahtevamo da precizno znamo početak i kraj radova na svakoj od deonica, a ne da se gradilišta otvaraju pre najavljenog početka, da radovi očigledno stoje i da se rokovi probijaju.

– Zahtevamo da budemo obavešteni o svakom planiranom isključenju struje, vode ili interneta koje traje duže od 2 sata kako bismo mogli svoje obaveze i život da planiramo.

– Zahtevamo informacije o privremenim promenama trase javnog saobraćaja, o mogućnosti povlašćenog parkiranja vozila stanara kojima je zbog radova onemogućeno parkiranje u garažu ili parking stambene zgrade, kao i informacije vlasnicima / zakupcima poslovnog prostora o mogućnostima alternativnih prilaza vozila za dostavu robe.

– Zahtevamo obaveštenje o izmeštanju kontejnera za odlaganje đubreta

– Takođe, zahtevamo da se građani obaveste kako će tačno izgledati ulice kada budu završene, umesto što nam se prikazuje jedna te ista ulepšana i našminkana foto montaža.

– Zahtevamo uslužni kontakt telefon na kome ćemo u svakome trenutku moći da se obavestimo o ovim informacijama

2. Bolju organizaciju gradilišta 

– Zahtevamo više bezbednog prostora za kretanje trotoarom u toku izvođenja radova kako bi prolaz mogli imati i građani sa posebnim potrebama, majke sa dečjim kolicima i stara lica.

– Zahtevamo ostavljanje više prolaza za prelazak stanara na drugu stranu ulice. Građanima se mora obezbediti bezbedna pešačka zona za prelazak ulice, kako se ne bi izlagali opasnosti od neravnog terena i gradjevinskih mašina.

– Zahtevamo da gradilišna ograda ne sme da blokira prelazak ulice u dužini većoj od 250m. Kretanje gradjana mora se ograničavati u najmanjoj mogućoj meri i u što kraćem vremenskom periodu.

– Zahtevamo da se omogući prelaz na svakoj raskrsnici u periodu nakon radnog vremena i kada se ne izvode radovi kako bi se što više poboljšala mogućnost kretanja kroz gradilište.

– Zahtevamo montiranje alternativne rasvete na mestima gde je ulična rasveta morala biti demontirana kako bi se gradjanima omogućilo bezbedno kretanje u noćnim satima.

– Zahtevamo poštovanje zakonskih ograničenja za izvođenje radova tokom noći i stvaranja nepodnošljive buke.

3. Pravnu pomoć i nadoknadu štete 

– Zahtevamo da se građanima koji su pretrpeli povrede i štetu omogući besplatna pravna pomoć kako bi bili upoznati sa svojim mogućnostima i nadoknadili štetu koju su pretrpeli usled slabo organizovanog gradilišta.

Ispunjavanjem ovih zahteva olakšale bi se posledice koje po život stanara ostavljaju ovako loše organizovni radovi.

Rekonstrukcija poteza od Vukovog spomenika do Kalemegdana, preskupa je kozmetička prepravka koje neće rešiti ni jedan saobraćajni problem već će čak dodatno usporiti javni saobraćaj, propustiti priliku da se izgrade biciklističke staze i dugoročno štetno uticati na uslove života stanara okolnih ulica.

Naslovna fotografija: N1