Građanski front, asocijacija autentičnih lokalnih građanskih porekta, održao je sastanak na Staroj planini sa koga je najavljen novi talas okupljanja sličnih grupa oko ideja solidarnosti, jednakosti, socijalne sigurnosti i tolerancije u Front za smenu autoritarne vlasti, za demokratizaciju društva, borbu protiv siromaštva i očuvanje javnih i prirodnih dobara.

U trenutku kada su uslovi života i rada svih naših građana sve lošiji, kada od plate, ako je uopšte imamo, ne može da se živi, kada se javna i prirodna dobra privatizuju, a sve češće i otimaju, radnici svakodnevno ginu ili povređuju, a naše institucije i javne službe devastiraju, međusobna saradnja ovih grupa je neophodna. Iako su mnoge od njih i do sada bile upućene jedna na drugu, koordinisano delovanje, međusobna podrška, solidarno pomaganje i izgradnja zajedničkog političkog pokreta je nadogradnja dosadašnje prirodne saradnje. Odsustvo svake prave alternative koja bi mogla da pruži suštinsku zaštitu interesa građana dodatno ukazuje na nužnost zajedničkog delovanja.

Četrnaest organizacija koje su se okupile na sastanku, posetile su lokalne aktiviste koji se već mesecima bore protiv izgradnje malih hidroelektrana na preko 50 reka ovog kraja iskazavši im punu podršku u borbi koja preti da zarad interesa ljudi bliskih vlasti, ostavi bez života i perspektive sela i gradove ovog regiona.