Inicijativa Ne davimo Beograd smatra da planirano postavljanje dodatnih 250 bilborda u Beogradu predstavlja vizuelno i svetlosno zagađenje, koje ometa učesnike u saobraćaju (svetlo koje LED bilbordi emituju je jače od svetla semafora), a sa druge strane ova praksa drastično menja izgled naših gradova i doprinosti sveopštem umanjivanju kvaliteta življenja i ruži pejzaž grada.


Nedavno je doneta odluka o koncesionom aktu na osnovu kojeg će privatnici imati zadatak da finansiraju nabavku, postavljanje i održavanje pokretnih stepenica i liftova za osobe sa invaliditetom, te održavanje delova podzemnih prolaza. Uz ovaj akt dolazi i odluka i plan Grada Beograda da ovim privatnicima omogući postavljanje 250 novih LED bilborda i reklama, širom našeg grada. Za ovaj unosan posao obezbeđen je ugovor na 11 godina. Plan lokacija na kojima će nići novi bilbordi nalazi se u
Službenom listu Grada Beograda od 18. oktobra 2019 godine, a zanimljivo je da je ovaj plan doneo zamenik gradonačelnika Goran Vesić lično.

Iako postoji vrlo malo gradova na svetu koji su uspeli da se odupru ovom trendu, primer Sao Paola u Brazilu koji je potpuno zabranio bilborde u javnom prostoru, mora se povući crta i stati na put ovoj lošoj praksi. Inicijativa Ne davimo Beograd će se založiti da se spreči dalja erozija grada ovim invanzivnim modelom reklamiranja, jer u suprotnom ćemo doći u situaciju da gledamo grad sa bilborda, a ne grad sam.