Inicijativa Ne davimo Beograd dodelila je nadležnima za donošenja urbanističkih planova kojima je predviđena izgradnja još pet novih kula na području Savskog amfiteatra “Diplome za lični doprinos devastaciji Beograda”. Protivno interesima građana Beograda, ove tri institucije stavile su se u potpunosti na stranu investitora koji je uzurpirao ovaj deo grada, u takvoj i tolikoj meri da zaslužuju posebno priznanje.

Diplome su dodeljene članovima i članicama radnih timova Energoprojekta – arhitektura i urbanizam, nadležnima iz Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda i članovima i članicama Komisije za planove Skupštine grada Beograda, a povod je bila javna prezentacija projekta za još 5 kula, visine i do 80m, u području Savskog amfiteatra, koja je održana protekle nedelje. Po starom običaju, ona je održana sa jasnom namerom da onemogući učešće građana – u radno vreme, između 9 i 15 časova, tokom svega 5 dana, u podrumu zgrade Gradske uprave u ulici 27. marta.

Od samih početaka sprovođenja projekta “Beograd na vodi”, 2014. godine, upozoravali smo na štetne izmene Generalnog plana Beograda i donošenje protivzakonitog Plana područja posebne namene kojim je čitavo područje Savskog amfiteatra izopšteno iz regulative naše države. Upozoravali smo i na usvajanje protivustavnog lex specialisa 2015. godine, kojim je ustanovljeno pravo privatnog “interesa” da po povlašćenim uslovima pribavlja građevinske dozvole, a obaveza države da za njegov isključiv interes vrši eksproprijaciju privatne imovine građana. Republičkom javnom tužilaštvu uputili smo Predlog za utvrđivanje ništavosti katastrofalnog Ugovora o “Beogradu na vodi” kojim je obala Save poklonjena.

Na slanje “Diploma za lični doprinos devastaciji Beograda”, odlučili smo se sa namerom da podsetimo one koji direktno učestvuju u sprovođenju projekta “Beograd na vodi” ili su za njegovo sprovođenje odgovorni kao deo institucija Grada Beograda ili Republike Srbije, na ličnu odgovornost da se odupru ovom procesu i da ih ohrabrimo da svoju odgovornost pretvore u moć, te stanu na put daljem uništavanju Savskog amfiteatra i čitavog Beograda.

Urbanistički projekat za još 5 kula u Savskom amfiteatru i Analizu ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokih objekata izradila je ista firma, “Energoprojekt” a.d. Sigurnost “investitora” da će projekat, uprkos formalnim i suštinskim nedostacima, dobiti od nadležnih institucija potrebna odobrenja i građevinsku dozvolu, čita se i u činjenici da “Beograd na vodi” d.o.o. već prikuplja kontakte zainteresovanih za kupovinu stanova u prvoj kuli kompleksa, nazvanoj “Belgrade Waterfront Arcadia”.