Na ovoj Skupštini donosimo važnu odluku za budućnost pokreta Ne davimo Beograd: da zajedno sa prijateljskim pokretima i organizacijama započnemo proces formiranja političke partije. Ovu odluku donosimo jer ona doprinosi razvoju pokreta koji ima ambiciju da menja društvo i koji je za to dobio podršku značajnog broja građana na izborima: koalicija “Moramo”, čiji je jedan od nosilaca Ne davimo Beograd, dobila je podršku 4.7 % birača na izborima za Narodnu skupštinu, odnosno koalicija “Moramo – Za dobar grad” dobila je podršku 10.8% birača, odnosno 99078 građana na izborima za Skupštinu grada Beograda.

Formiranje partije dodatno olakšava političko delovanje i takmičenje na izborima, širi politički prostor i povećava šanse da svoje ideje, vrednosti i politike zastupamo i ostvarujemo na nacionalnom nivou, pokrajinskom nivou i na lokalnom nivou u gradovima i opštinama u Srbiji. Priprema za predstojeće izbore zahteva od nas da dalje razvijamo infrastrukturu i kapacitete kako bismo otklonili prepreke ka još boljim izbornim rezultatima u odnosu na one koje smo kao pokret do sada imali. Postojeći propisi prisiljavaju nas da na izbore izlazimo u formi grupe građana, a propisi o formiranju i finansiranju grupe građana znatno otežavaju i usporavaju samo političko delovanje, obavezuju nas na registrovanje posebne grupe građana za svaki izborni nivo i svaku izbornu jedinicu i praktično onemogućavaju formiranje koalicija.

Partija koju gradimo nastaje, najvećim delom, iz našeg pokreta Ne davimo Beograd i oslanja se na njegove ideološke, programske i organizacione osnove, uvažavajući i specifičnosti organizacija i pokreta koje žele da joj se priključe. Partija nastaje na onome što smo zajednički postigli i na načelima koje smo ustanovili. Tri velike vrednosti oko kojih smo se okupili su društvena pravda/solidarnost, zaštita životne sredine i prava na javna dobra i široko učešće građana i građanki u donošenju odluka. Glasovi koje smo osvojili na izborima 3. aprila 2022. godine obavezuju nas da dalje razvijamo i širimo svoje ideje i viziju socijalno pravedne, demokratske i zeleno-leve Srbije na sistematičniji i organizovaniji način, bez žrtvovanja vrednosti na kojima smo nastali, rasli i zbog kojih smo bili prepoznati kao novi i drugačiji. Forma političke partije, sa svojom zakonski obavezujućom strukturom, ne mora biti prepreka, već upravo šansa da pokažemo da možemo da budemo drugačiji.

Smatramo da je ova promena forme delovanja neophodna da bi Srbija postala dobro mesto za život i pravedna država. Za to je potrebna nova i drugačija partija koja će voditi nove i drugačije politike, i sama se ponašati u skladu sa tim politikama. Partija, kako je mi razumemo, nije samo polje nadmetanja za pozicije i položaje ili mesto za uspinjanje po hijerarhijama. Za nas partija znači slediti javni interes i obezbeđivati javna dobra građankama i građanima, često uprkos ličnim interesima. Formiranjem istinski demokratske partije koja poštuje načela i vrednosti želimo da pokažemo da partije i politika treba da budu instrumenti koji doprinose boljem životu svih, a ne samo privilegovanih. Dosadašnje partije dovele su demokratiju u krizu i obesmislile politiku, ali to ne sme biti razlog da odustanemo i drugima prepustimo ovu za sve važnu aktivnost uređivanja naših života.

Partija koju gradimo mora živeti u skladu sa svojim principima i vrednostima. Odlučili smo se da gradimo partiju iz početka, ne želeći da dovedemo u pitanje naš zajednički rad u pokretu Ne davimo Beograd, našu borbu i političko nasleđe. To ne znači da odustajemo od partnerstava, građenja budućih koalicija ili zajedničkog delovanja sa drugima, ali ne želimo da svoju političku sudbinu vezujemo za projekte za koje nismo sigurni da idu u odgovarajućem pravcu i koji mogu da ugroze ono što smo do sada uradili. Nasleđe Ne davimo Beograd i poverenje koje smo stekli nam ne daju pravo na to.

Odluka koju donosimo je samo početak formiranja partije. Skupština svojim odlukama treba da definiše korake i uloge na tom putu: osnivanje Inicijativnog odbora za osnivanje političke partije; Radne grupe za nacrt Statuta i osnivačkih dokumenata; Radne grupe za izradu programa; Radne grupe za izradu vizuelnog identiteta i imena partije; Radne grupe za koordinaciju povereništava i operativno-logističku pripremu Osnivačke skupštine (buduće) partije.

Ovaj put je dug, on ne podrazumeva samo pisanje osnivačkih dokumenata i registraciju partije, nego naporan rad koji nas čeka kako bismo ostvarili ono što smo započeli. Važno je da svi uzmemo učešća u ovom procesu, svako prema vremenu i resursima kojima raspolaže i u meri koju smatra prikladnom.

Pročitaj i ovo:

Podrška svedoku rasističkog ponašanja policije

Pokret "Ne davimo Beograd" osuđuje ponašanje policijskih službenika na Aerodromu Nikola Tesla, zbog zloupotrebe zakona i rasističkog ponašanja prema putnicima druge boje kože i zemlje porekla iz kojih su doputovali. Ovaj čin je dodatno šokantan, zataškavanjem ove situacije u vidu skandaloznog saopštenja za javnost policije u kome prete prekršajnom prijavom građaninu koji je svedočio rasističkom ponašanju policije i o tome javno govorio. Umesto da sprovedu postupak unutrašnje kontrole i kazne odgovorne, policija se obrušila na očevica koji nije ćutao na kršenje zakona.