Svetska zdravstvena organizacija (SZO) 2024. godine obeležava Svetski dan zdravlja pod sloganom „Moje zdravlje, moje pravo”, ističući da zaštita zdravlja treba da bude dostupna svima, a ne privilegija za pojedince.

“Prema propisima Republike Srbije zdravstvena zaštita mora da bude organizovana i sveobuhvatna delatnost čiji je cilj ostvarivanje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja i unapređenja zdravlja građana. Međutim, naši građani i građanke se suočavaju sa veoma teškim izazovima da bi ostvarili svoja prava u zdravstvenom sistemu. Najveći problem za sve nas je što obavezno zdravstveno osiguranje nije usaglašeno sa zdravstvenim uslugama koje su realno dostupne. Zbog toga su pacijenti i pacijentkinje izloženi trostrukom plaćanju usluga: obavezno zdravstveno, dobrovoljno (privatno) i iz džepa. Ovakav sistem je skup, nedostupan i nesiguran”, ističe narodna poslanica Marina Mijatović.

Podaci Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” potvrđuju da najveći broj ljudi boluje od kardiovaskularnih bolesti, ali bez obzira na ovu činjenicu ne postoji adekvatna briga Republike Srbije za stanovništvo jer nema planirane prevencije kao ni kardiologa koji bi bili dostupni u domovima zdravlja. Jedan od uzroka koji ugrožavaju zdravlje ljudi je to što je po jednom specijalisti oko 3.500 pacijenata.

Nepostojanje zdravstvene politike dovelo je do kolapsa primarne zdravstvene zaštite i nemogućnosti lekara da se posveti pacijentu. Standard koji je preporučen kao prihvatljiv u Evropskoj uniji je 25 pregleda po lekaru u toku radnog dana, dok je u Srbiji prosek između 50-60 pacijenata.

Odluka o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru i uskraćivanje specijalizacije mladim lekarima dodatno pogoršavaju situaciju. Ovakav pristup zdravstvu je doveo do smanjenja broja specijalista, povećanim listama čekanja i otežanim pristupom zdravstvenim uslugama. Činjenica da je veći broj studenata 2021. godine završio medicinski fakultet u Srbiji nego 2011. godine, a da je zdravstvo sve nedostupnije, pokazuje da se u poslednjih deset godina zdravstveni sistem kontinuirano uništava.

U Izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2023. godinu konstatovano je da Republika Srbija treba da primeni Operativni plan za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, a izričito da usvoji izmene Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima u skladu sa analizom rizika na korupciju.

Zeleno-levi front, povodom Svetskog dana zdravlja, izražava duboku zabrinutost zbog neefikasnosti i nepristupačnosti zdravstvene zaštite u Republici Srbiji. Poslednjih godina vlast se hvalila ulaganjima u zdravstvo, ali je naglasak bio na izgradnji novih objekata i kupovini opreme, zanemarujući rekonstrukciju postojećih objekata i organizaciju kadrova. Ova neuravnoteženost rezultirala je prekomernim brojem zgrada i medicinske opreme, dok je potpuno izostala briga o uslovima rada, zbog čega su zdravstveni radnici napustili zdravstveni sistem Republike Srbije.

Zeleno-levi front ima stav da je potrebno hitno definisanje prioriteta i pravilnije usmeravanje resursa kako bi se obezbedila pristupačna, efikasna i transparentna zdravstvena zaštita za sve građane i građanke Srbije.

Pročitaj i ovo:

ZLF: Požari na deponijama su posledica partijskog upravljanja gradom

Danas je izbio požar na deponiji u Kumodražu, koji preti da bude još jedna u nizu ekoloških katastrofa zbog nemarnog upravljanja otpadom i ignorisanja problema divljih deponija od strane vlasti. Crni dim se širi opštinom Voždovac, što ukazuje da će građani narednih dana jedva disati zbog zagađenja vazduha.