Tim za borbu protiv buke, pokreta Ne davimo Beograd, pripremio je primedbe na Nacrt Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini i predao ga nadležnima u sklopu javne rasprave o ovom zakonu.

U prethodnom periodu pokretu Ne davimo Beograd javio se zaista veliki broj nezadovoljnih građana koji imaju problema sa bukom koja se javlja iz brojnih izvora. Broj izazivača buke u našem gradu je ogroman, a reakcije nadležnih službi minimalne. Takođe, očigledno je da zakon ne važi isto za sve izazivače buke, pa su širom grada primetni povlašćeni objekti kojima se toleriše kršenje propisa.

Zbog svega ovoga žao nam je što predloženi Nacrt Zakona za zaštitu od buke ne ispunjava očekivanja već je neusklađen sa važećim propisima koji regulišu materiju na koju se zakon odnosi, ali i neopravdano i nepotrebno odlaže sopstvena rešenja koja propisuje. Takođe, veliki broj odredbi u predloženom tekstu zakona nije imperativnog tipa, jer ne obavezuju subjekte koji su obveznici zaštite od buke da se izričito obavežu na određenu radnju.

Ovlašćenja su delegirana ministarstvu ili lokalnim samoupravama koji nemaju potrebne resurse niti kapacitete da se na adekvatan i efikasan način bave rešenjem problema buke, a pri tom se ne uvodi korektiv koji bi ubrzao postupak, dramatično doprineo kvalitetu konkretnih rešenja i smanjio mogućnost da se izigraju duh i smisao zakona.

Kako bismo doprineli unapređenju propisa u ovoj oblasti, naš tim za borbu protiv buke, pripremio je veliki broj primedbi na nacrt zakona i dostavio ih nadležnima. Smatramo da se život u gradu može urediti tako da se ostvari balans različitih interesa, kako stanara kojima buka smeta, tako i ugostitelja i drugih izazivača buke koji žele da ostvare svoju zaradu i nesmetano rade.

Pročitaj i ovo:

Veselinović: Imamo plan za efikasan javni prevoz u Mladenovcu

Koalicija “Srbija protiv nasilja” posetila je Mladenovac, osvrnula se na problem saobraćaja u ovom delu grada i iznela plan na koji način će javni prevoz u Mladenovcu učiniti efikasnijim. Građani i građanke Mladenovca svakodnevno su zaglavljeni u gužvama, gde da bi stigli do Beograda zbog škole ili posla, neretko provedu više od 4 sata u prevozu.