Širom Srbije se smanjuje broj dostupnih ginekoloških usluga u okviru zdravstvenog sistema što primorava žene da izdvajaju desetine hiljada dinara na osnovne ginekološke preglede u privatnim ambulantama.

Slučajevi poput onog u Novom Bečeju, gde žene mesecima nisu mogle da pristupe ginekološkoj nezi jer je jedini ginekolog bio na bolovanju, ili u Vranju, gde isto više od mesec dana nije bilo nijednog ginekologa, nisu izolovani već su posledica hroničnog problema u našem zdravstvu.

Iako su konkursi stalno otvoreni, na njih se niko ne javlja pošto lekari već dugo odlaze ili u inostranstvo ili u privatnu praksu, naročito iz manjih mesta.
Ovo stavlja veliki teret na žene, naročito one koje ne mogu da priušte negu u privatnoj ordinaciji,s obzirom da to može da ih košta više desetina, pa i stotina hiljada dinara u zavisnosti od vrsteusluga koje su im potrebne.Takođe su često prisiljene da na preglede odlaze u susedna mesta ili veće gradove, što za njih predstavlja dodatni trošak.

Kako bi se ovaj problem rešio, Autonomni ženski front se u okviru Zeleno-levog fronta zalaže za povećanje plata zdravstvenim radnicama i radnicima, uvođenje godišnjeg paketa pregleda kako bi prevencija bila na prvom mestu, i ulaganje u savremeno opremljene i bezbedne zdravstvene centre.

Zdravstvenoj profesiji se mora vratiti dostojanstvo, a zdravstvena nega učiniti dostupnom,besplatnom i sigurnom za svaku ženu!

Pročitaj i ovo: