Hladni radijatori i hladno vreme krajem septembra i početkom oktobra meseca nisu neouobičajena “okolnost” u Beogradu. I pored preskupog daljinskog grejanja građani i građanke Beograda se svakog proleća i jeseni susreću sa problemom hladnih stanova i poslovnih prostora, koji je posledica nebrige gradskih vlasti o stvarnim potrebama građana i građanki i neusklađenosti “Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu” sa vremenskim prilikama.

Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva od gradskih vlasti da u najskorijem roku izmeni član 43. “Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu” koji propisuje da grejna sezona počinje 15. oktobra i traje do 15. aprila. Neophodno je promeniti deo odluke i propisati da se grejna sezona počinje 1. oktobra kao i da se ona produži do 15. maja, a u istom Članu 43. povećati srednju dnevnu temperaturu ispod koje počinje grejanje na 15 stepeni Celzijusa, umesto dosadašnjih 12 stepeni.