Inicijativa Ne davimo Beograd pokrenula je anketu o glavnim prioritetima građana i građanki kada su u pitanju razvoj našeg grada i države. Građani su pozvani da na jednostavan način, među ponuđenim odgovorima, izaberu koja su to tri glavne oblasti koje ih najviše interesuju, oko kojih su najviše zabrinuti ili koje misle da će najviše doprineti poboljšanju uslova života u našem gradu ili državi.
Anketa se nalazi na adresi: https://nedavimobeograd.rs/anketa/ 

Na ovaj način želimo da ispitamo šta su prioriteti članstva Ne davimo Beograd i najbližeg kruga ljudi koji su zainteresovani za rad inicijative. Želimo da ocenimo svoj dosadašnji rad u odnosu na rezultate istraživanja, a oni će nam poslužiti i u osmišljavanju novih planova.Kriterijume za izbor prioritetnih oblasti nismo naveli, pa će se tako neko odlučiti da pođe od onoga u čemu inicijativa ima najveći autoritet, neko će glasati prema ličnim interesovanjima, dok će mnogi poći od onoga što je najhitnije da se unapredi u državi.

Molimo vas da anketu proširite među svojim prijateljima i da nam pomognete da dođemo do što relevantnijih podataka. Inicijativa će nastaviti sa sličnim upitima članovima/cama i simpatizerima pa će biti prilike da zajedno komentarišemo rezultate i spremamo planove na osnovu njih.
Anketa se nalazi na adresi: https://nedavimobeograd.rs/anketa/