Larisa Ilijin je rođena 1971. godine, a osnovnu školu i gimnaziju je završila u Zemunu, nakon čega je diplomirala na Biološkom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirala i doktorirala. Od 1996. godine zaposlena je na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“.

Koalicija je navela da želi da u Zemunu predstavi potpuno drugačije principe upravljanja i komunikacije sa građanima, pa je na listi još dosta žena koje su stručne u različitim oblastima i predstavljaju uzor i oslonac u svojim zajednicama.

To stoji nasuprot dugogodišnjem principu da se politikom u Zemunu bave gotovo isključivo muškarci.

Ilijin je rekla da se bori da vrati demokratiju i moć odlučivanja u ruke ljudi koji žive u Zemunu i ukazala da su konkretni problemi Zemunaca u velikoj meri povezani sa saobraćajem, odnosno mogućnosti kretanja u gradu i obavljanja svakodnevnih stvari.

Prema njenim rečima, problem je i loš javni prevoz i naročito međusobna slaba povezanost određenih delova opštine.

Smatra da je sve to moguće rešiti, te da Biramo Zemun ima rešenja za problem parkiranja, poboljšanje gradskih linija, kao i za izgradnju pešačkih i biciklističkih staza koje su potrebne.

Ona je najavila da će se koalicija zalagati za poboljšanje kulturne ponude koje će biti svima dostupna, kao i da se građanima vrate javni prostori koji su namenjeni za sport i kulturu, dodavši da će fokus kampanje biti i poboljšanje životne sredine.

Pročitaj i ovo:

Poslednja zelena oaza Beograda

Na opštini Palilula nalazi se Milićevo brdo na kome je poslednjih godina u toku rapidna divlja gradnja privatnih vila, neosnovana konverzija zemljišta i prodaja poljoprivrednog zemljišta po ceni gradsko građevinskog.

Biljana Đorđević: Nije bilo greške na listama, postupili smo po zakonu

Biljana Đorđević, povodom odbijanja lista, kaže da nije jasno kako su neki "obični građani" imali uvid u zaštićene lične podatke, a navodi da su svi kandidati na listama (koji su uslovno rečeni sporni u prigovoru) bili u biračkom spisku u trenutku kad su liste podnete, što je uslov da se kandiduju na izborima po Zakonu o lokalnim izborima.