Zahtevi građana koji brane Savski nasip zaslužuju podršku!

Smatramo da su zahtevi građana da se zaustave svi radovi i stanje na nasipu vrati u prvobitno, kao i da pronađe alternativno rešenje za postavljanje infrastrukture koje ne krši zakon apsolutno minimum na koji gradska vlast mora biti spremna. Veliku zrelost ljudi i želju da se uključe u odlučivanje o svom okruženju pokazuje i treći zahtev za konkretno, a ne formalno uključivanje svih građana u donošenje odluka o rekonstrukciji keja i planiranju blokova uopšte.