Поводом три године од рушења у Херцеговачкој улици, подсећамо на план иницијативе Не давимо Београд за подручје Савског амфитеатра, односно за решавање проблема насталих спровођењем пројекта Београд на води.

Beograd na vodi

Раскидање уговора о улагању у Београд на води
Први корак у санацији штете мора бити раскидање уговора о улагању. Правни тим иницијативе поднео је још у априлу 2017. године предлог за утврђење ништавости Уговора за пројекат “Београд на води”, Републичком јавном тужилаштву. Целокупан текст Предлога за утврђење ништавости Уговора за пројекат “Београд на води” можете преузети на следећем линку: http://bit.ly/2nm3sVr.
У овом предлогу као разлози за утврђење ништавости наводи се да:
1. Одредбе Уговора не узимају у обзир стварни обим улагања у пројекат “Београд на води”. Процене, али и вешто скривана документација, говоре да су улагања државе, вишеструко већа од улагања такозваног “инвеститора”, док је потенцијална зарада далеко мања.
2. Одредбе Уговора не пружају гаранције да ће Стратешки партнер извршити свој део обавеза. Ипак, одредбама Уговора о заједничком улагању, одређено је да Стратешки партнер остварује профит, чак и у случају да је до раскида Уговора дошло његовом кривицом, док проценат од изграђеног земљишта задржава.
3. Представници Владе РС противзаконито су одузели од града Београда део овлашћења и пренели их на привредно друштво “Београд на води”, у којем приватна фирма има већинско власништво..
4. Представници Владе РС, Уговором су се обавезали да планове, којима се уређује изглед обале реке Саве, мењају онако како то стратешки партнер жели, неовлашћено искључујући право грађана на доношење одлука које се тичу њиховог окружења, као и мишљење струке.
5. Представници Владе РС обавезали су се да ће Народна скупштина Републике Србије креирати и усвајати законе који за циљ имају олакшавање реализације овог Пројекта и одбити усвајање оних који његовом спровођењу могу да наштете, чиме је и коначно изпотпуна капитулација суверенитета над овим делом територије главног града.
Правни тим инцијативе увелико ради на обарању уговора о улагању у Београд на води, а искористићемо сва доступна правна средства како би се то десило.

Одговорност
Прикупили смо велику количину материјала и о појединачној одговорности различитих актера овог пројекта, на основу когренутно радимо на припремању кривичних пријава Градски и државни функционери који су се у процесу планирања и спровођења пројекта или доношењу скандалозних планских докумената огрешили о закон, погрешили су што су помислили да ће се сакрити иза главних промотера пројекта, Вучића и Малог. Мораће да одговарају за свој део кривице како нам се никада више не би догодило да се одговорни људи на највишим местима у институцијама система слепо повинују жељама интересних група.

Враћање Савског амфитеатра у правни и плански систем
Доношењем Генералног плана Београда, Просторног плана подручја посебне намене и Лекс специјалиса, посебног закона за Београд на води, подручје Савског амфитеатра у потпуности је дерегулисано и предато приватном интересу на управљање и изузето из правног и планског система земље. Генерални план Београда донет је противзаконито, док је претходни још био у процедури усвајања.

Иницијатива и грађани су на штетне специфичности овог плана поднели око 2000 примедби које су аутоматски одбијене Овим планом направљена је црна рупа на месту Савског амфитеатра и обрисана су сва ограничења како би се ад-хок прављена макета Београда на води могла спровести и у реалност. На овај начин потребе инвеститора су стављене испред јавног интереса који је деценијама осмишљавао како се Савски амфитеатар може ставити у службу развоја Београда као целине. Просторни план подручја посебне намене за пројекат Београд на води донет је иако не постоји правни основ да се планови овог ранга доносе за урбане, густо насељене средине које су већ у планском систему. При његовом усвајању Иницијатива је поднела око 1800 примедби указујући и на проблематична конкретна појединачна решења која предвиђа. Овај план легализовао је макету која је по први пут ушла у званични плански документ и предвидео огромна издвајања јавних средстава за потребе пројекта Београд на води.
Да би се заобишли постојећи закони донет је посебни закон за Београд на води, такозвани леџ специалис, што је само по себи проблематично: закони који одговарају једном инвеститору, односно једном пројекту, неприхватљиви су и не би требало да постоје. Суштина овог закона је оправдавање експропријације земљишта јавним средствимаза потребе комерцијалног пројекта, што наше законодавство не дозвољава, а због чега се и прибегло специјалном закону.
Иницијатива ће фокус планирања са зараде моћника блиских власти вратити на потребе грађана и инсистирати да се усвоји нови Генерални план града, а укине Просторни план подручја посебне намене за пројекат Београд на води. Мора се коначно урадити и оцена уставности за Леџ специалис и кораци да се овај закон укине, да се  Савски амфитеатар врати у правни и плански систем Србије, да се ово вредно подручје врати Београду.

План санације штете на терену
Уређење Савског амфитеатра зависиће од детаљних анализа до сада начињене штете, предлога стручњака и грађана, са једним циљем – обала Саве мора бити враћена Београду, људима који у њему живе и који га воле. Немамо никакве илузије да је Београду већ нанета огромна штета у претходне четири године трајања овог пројекта. Започети радови користе огромна јавна средства уложена у рашчишћавање терена како би се изградили комерцијални објекти за потребе зараде подобних инвеститора, док изграђене структуре трајно мењају визуру града стварану вековима. Сви даљи радови биће заустављени, а нови пројекти мораће бити усклађени са јавним садржајем примереним за ово подручје након јавног конкурса. Потребно је детаљно утврдити до које фазе су стигли инфраструктурни радови опремања грађевинског земљишта и на основу тога направити и план нове могуће градње садржаја који поред исплативости и интересовања инвеститора нужно морају одговорити јавном интересу Београда. Противзаконито манипулисање обалоутврдом, због чега је Иницијатива већ поднела кривичне пријаве, довело је и до њеног обрушавања у Саву и угрожавања безбедности целог града.

Јавни конкурс
Сва даља решења која се тичу развоја Савског амфитеатра морају се доносити јавно и транспарентно, уз што шире учешће грађана и струке, а посебно због штетности коју је пројекат Београд на води трајно оставио на ткиву града. У даљим одлукама о градњи на овом подручју мора бити спроведен јавни конкурс који ће узети у обзир потребу за јавним садржајима и интересима грађана, као и интересовање и исплативост за инвеститоре, али пре свега за град Београд.

 

Текст је објављен у оквиру додатка Иницијативе „Не да(ви)мо Београд“ – „Патка осваја Скупштину“.