Dokumenta

IZVEŠTAJI

U skladu sa članom 10 stav 4 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Grupa građana “Inicijativa Ne davimo Beograd –
Žuta patka – Čiji grad, naš grad – Ksenija Radovanović” objavljuje imena lica čija su davanja premašila iznos jedne prosečne mesečne zarade:
1. Vjekoslav Vuković 344.500 dinara
2. Vladimir Milovanović (nenovčana donacija) 200.000 dinara
3.  Jelena Jerinić 90.000 dinara
4.  Dobrica Veselinović 50.000 dinara